Psykologtidningen 2014-05-09

Bo Hejlskov Elvén: "Alla människor som kan uppföra sig gör det"

Psykolog Bo Hejlskov Elvén skräder inte orden: Rektorer måste börja ta till sig psykologisk kunskap. Elever med störst behov bör ha den mest utbildade personalen. Nu finns hans nya handbok i lågaffektivt bemötande för skolpersonal, på svenska.

Bo Hejlskov Elvén stegar in genom svängdörrarna till hotellfoajén i svart hatt och fladdrande beige rock. Han har precis haft Barnombudsmannen i telefon angående en medverkan vid presentationen av årets BO-rapport Bryt tystnaden - barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa.

Läs hela artikeln från Psykologtidningen som pdf >>