Psifos kompetensdagar 2024 Jönköping

Relation och inspiration

 - positiva relationer som verktyg i det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet

 

Kontakt


Vid frågor till arrangörsgruppen vänligen kontakta info@psifos.se

Vid eventuella frågor gällande anmälan och hotell vänligen kontakta Meetx på psifos@meetx.se