Driva egen firma

Som egenföretagare behöver du veta vilka lagar och regler du behöver följa när du driver ett företag som psykolog. Du behöver också generella kunskaper om hur ett företag drivs och vilka konsekvenser det får för din privata ekonomi.

Det är viktigt att känna till de regler och villkor som styr verksamheten inom det område som du ska driva företag inom. Till exempel så behöver en psykolog som ska behandla patienter en ansvars- och patientförsäkring (Ingår i avgiften i Psykologföretagarna) och vara registrerad hos Inspektion för vård och omsorg (IVO) som en privat vårdgivare.

Du behöver också generella kunskaper om hur ett företag drivs, alltifrån bokföring, företagsbeskattning och fakturering till marknadsföring och kundkontakt. För anställda sköter arbetsgivaren inbetalningar till skatter, pensioner, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och andra sociala trygghetssystem. Nu måste du själv sköta det.

Det finns flera aktörer som på olika sätt kan hjälpa dig att komma igång:

Verksamt.se
På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Almi
Det statligt ägda Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.

NyföretagarCentrum
Rådgivare finns på NyföretagarCentrum i hela landet och ger kostnadsfri rådgivning inför start av eget företag.

 

Starta eget – Snabbguide 

(Nedanstående är ett sätt att snabbt komma i gång, det går att göra på fler sätt)

1. Skaffa en F-skattsedel

Skatteverket - F/FA skattsedel

2. Gå med i Psykologföretagarna. I medlemskapet ingår lagstad patientansvarsförsäkring.

Bli medlem här

3. Registrera dig som privat vårdgivare. Lagstadgat.

Inspektionen för Vård och Omsorg - Formulär

4. Om du ska kvarstå som anställd och driva firman på deltid.

Se till att du får godkänt av arbetsgivaren för "Bisyssla".

5. Klart

Men självklart ska du sätta dig in i de regler som gäller och vilka konsekvenser det får att övergå från anställd till företagare. Här på psykologforetagarna.se finns matnyttig information, viktiga länkar och telefon/e-post där du kan få mer info och hjälp.

Från enskild firma till Aktiebolag.

Ur medlems- och försäkringssynvinkel så gäller samma försäkringsregler om du driver din firma i enskilt bolag eller i egenägt aktiebolag. Alla övriga varianter av verksamhet till exempel om du driver verksamheten i ett AB som du äger tillsammans med andra så behöver du kontakta vår:

Försäkringsrådgivare
Söderberg & Partners
fredsgatan@soderbergpartners.se
Tel 08-700 51 70

OBS! Du måste också meddela medlemsregistret att du bytt företagsform. Ange Företagsnamn, företagsadress, fakturaadress (om den inte är företagsadressen) och eventuellt e-postbyte. Glöm inte att ange medlems- eller personnummer i mailet.
medlemsregistret
@psykologforbundet.se

Tänk också på att du måste ändra till att det är aktiebolaget som nu blir den privata vårdgivaren i
IVOs vårdgivarregister