Ta betalt

Trots att det kan verka självklart att se till att man får betalt för sina tjänster, så är det inte sällan som egenföretagare är sena att skicka ut sina fakturor.
Gör det till en av dina viktigaste regler att skapa bra rutiner för att få betalt i tid.

Hur mycket ska jag ta betalt?

Så mycket som möjligt är det enkla rådet. Om du vill jämföra med vad en anställd får för motsvarande tjänst, så bör du minst två-tre dubbla timarvodet (före eventuell moms) för att täcka all de skatter, avgifter, pensionsinbetalningar, semesterersättningar, lokaler och övriga kostnader som en egenföretagare ska sköta själv.

Arvodesstatistik

Psykologförbundet samlar varje år in arvodesstatistik för en rad områden som du kan använda som ett underlag till din egen debitering. Tänk dock på att statistiken just bara är ett underlag. Du måste själv bedöma hur mycket som är möjligt att ta betalt. Det kan variera av flera skäl t ex att du har skaffat dig en speciell kompetens, om kunden är en privatperson eller ett företag eller andra orsaker.

Hur ska jag ta betalt?

Det varierar beroende på vem som är kund/klient. Det kan lite förenklat sägas finnas tre former för betalning: kontant, kontokort och faktura.

Kontant

En kund som betalar kontant har rätt till ett kvitto, där också eventuell moms ska specificeras. OBS att en kontanttransaktion ska bokföras senast dagen efter. Den som säljer varor eller tjänster för mer än 164 000 kr/år ska ha en certifierad kassaapparat. Du kan slippa ha en kassapparat om du använder:
"Kontantfaktura"
Du behöver inte registrera försäljningen i ett kassaregister om du skriver en faktura åt kunden. Det gäller oavsett om du tar betalt vid samma tillfälle (kontantfaktura) eller senare.
Fakturan ska uppfylla bokföringslagens krav på verifikationer

Kontokort

Ett alternativ är kontokort. Du får pengarna på kontot dagen efter och dessutom en sammanställning på transaktionerna. Men det kostar en slant. Apparaten, årsavgifter och ett belopp per betalning vars storlek beror på korttypen. Vill du veta mer så vänd dig till din bank.
Även här så har kunden/klienten rätt till ett kvitto. Om ni är flera psykologer med en gemensam mottagning så finns möjligheter att dela på en apparat.

Du kan också använda din smartphone, surfplatta eller dator för att kunna ta betalt med kontokort. Sök på internet med sökorden "ta betalt kontokort"

Faktura

Det finns en hel rad krav på vad en faktura ska innehålla t ex eventuell moms. En viktig aspekt är hur lång betalningstid en kund/klient ska få. Tänk på att avtala  med  kunden innan om betalningstid och villkor för eventuella påminnelser.
De allra flesta fakturer betalas i tid, men i bland behövs ytterligare åtgärder. Den första är att skicka en påminnelse, det är inte helt ovanligt att en faktura glöms eller slarvas bort.

Men om ni ändå inte får betalt så kan man vända sig till en inkassofirma, som oftast också åtar sig att vid behov driva ärendet rättsligt.