Försäkringar

Som anställd har man ofta ett ganska bra försäkringsskydd genom kollektivavtal som arbetsgivaren har tecknat.
Som egen företagare måste man själv ordna med försäkringsskyddet.
På den här sidan kan du läsa om vilka försäkringar som kan vara bra att ha när man arbetar som egen företagare.

Företagsförsäkring

Ingår i medlemskapet i Psykologföretagarna
Alla som driver egen verksamhet bör ha en företagsförsäkring. Det gäller även de som driver en liten verksamhet vid sidan av sin anställning. T ex gäller inte hemförsäkringen för skador som uppkommer på egendom som tillhör firman.
Psykologföretagarna har tecknat en kollektiv företagarförsäkring hos Moderna Försäkringar som medlemmarna omfattas av. (Gäller direkt när du blir medlem om du bedriver din verksamhet i enskild firma eller egenägt aktiebolag)
Försäkringen är framtagen och anpassad efter en normal psykologverksamhet och innehåller bl a egendoms-, ansvars-, avbrotts-, och patientförsäkring.

För frågor om företagsförsäkringar, kontakta:
Söderberg & Partners
Åke Arén
ake.aren@
soderbergpartners.se
08-700 51 73

alternativt fredsgatan@soderbergpartners.se, 08-700 51 70

Patientförsäkring

Ingår i medlemskapet i Psykologföretagarna
Alla vårdgivare i Sverige är enligt patientskadelagen skyldiga att ha en patientförsäkring som täcker eventuella ersättningsanspråk. Som medlem i Psykologföretagarna omfattas du av den patientförsäkring som ingår i serviceavgiften. (Gäller direkt när du blir medlem om du bedriver din verksamhet i enskild firma eller egenägt aktiebolag).

Trygghetsförsäkringar

Det finns offentliga trygghetsförsäkringar som alla omfattas av. Som exempel kan nämnas den allmänna sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen som finansieras via skatter och avgifter och ger ett ekonomiskt grundskydd i olika situationer då inkomsten minskar.
Som egen företagare bör man ändå tänka på att teckna extra försäkringar utöver de allmänna, t ex för sjukdomar och pensioner.

Sjukförsäkring

Den allmänna sjukförsäkringen omfattar sjukvårdsförmåner samt sjukpenning, havandeskapspenning och föräldrapenning. För de som har inkomster över 7,5 basbelopp kan inkomstbortfallet bli ganska stort vid långvarig sjukdom.
För att kompensera en viss del av förlusten kan man teckna en privat sjukförsäkring som kan tecknas hos de flesta försäkringsbolag.

Frågor som rör den grundläggande sjukförsäkringen hanteras av Försäkringskassan.

Arbetsskadeförsäkring

Både anställda och egenföretagare omfattas av den grundläggande arbetsskadeförsäkringen. De flesta anställda har dessutom extra avtald försäkring, TFA. Det finns möjlighet att teckna extra försäkring även för arbetsskador.

Frågor som rör den grundläggande arbetsskadeförsäkringen hanteras av Försäkringskassan.

Pensionsförsäkring

Både anställda (via arbetsgivaren) och egenföretagare betalar in till den allmänna pensionen. För anställda som arbetar i företag med kollektivavtal betalar arbetsgivaren dessutom in till avtalspension.
Som egenföretagare är det mycket viktigt att se över sitt pensionssparande.

Arbetslöshetsförsäkring

Även om du är egen företagare kan du vara med i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA). För egenföretagare gäller dock särskilda regler vid bedömningen av ersättningsrätten.
Läs mer på AEA webbplats

Försäkringsintyg

Behöver du ett intyg på att du har en patientansvarsförsäkring (ingår i medlemsavgiften till Psykologföretagarna)?
Maila din begäran inklusive namn och medlemsnummer eller personnummer till:
ake.aren@soderbergpartners.se

Avgiftsfri personlig
försäkrings- och pensionrådgivning

Paketlösning trygghetsförsäkring

• Pension
• Sjukförsäkring
• Familjeskydd inkl. Tjänstegruppliv (TGL)
• Trygghetsförsäkring Arbetsskada (TFA)

För frågor om företagsförsäkringar, kontakta:
Söderberg & Partners
Åke Arén
ake.aren@
soderbergpartners.se

08-700 51 73