För kursanordnare

Det är allt fler psykologer som vill fort- och vidareutbilda sig och skaffa sig specialistkompetens. Behovet av specialistkurser som är ackrediterade ökar ständigt.


Kurser kan vara av två slag; inriktningsspecifika fördjupningskurser och breddkurser som tillför relevant men inte inriktningsspecifik kunskap.

En specialistkurs inom psykologins område skall således innebära utbildning på en nivå som är högre än dagens grundutbildning för psykologer.

De sex obligatoriska specialistkurserna kan vara av två slag:
Fördjupningskurser
förmedlar innehåll som utgör del av den kunskapsmassa som definierar en specialistinriktning. Fördjupningskurser är inriktningsspecifika. Undantaget är inriktningar som överlappar varandra, då en kurs kan utgöra fördjupning för mer än en inriktning.

En breddkurs har relevans för en eller flera specialistinriktningar eller hela specialistområden, men utgör inte som breddkurs del av den kunskapsmassa som definierar en specialistinriktning. En kurs kan både förmedla inriktningsspecifik kunskap och vara fördjupningskurs för en inriktning och samtidigt utgöra breddkurs för en eller flera andra inriktningar.

Vid ansökan om ackreditering förväntas kursarrangör, eller motsvarande sökande, precisera för vilken eller vilka inriktningar kursen är avsedd, samt hur stor andel av en hel specialistutbildning sökande anser att kursen skall utgöra.

Ett tips är att gå in och se hur andra kursgivare presenterat sina kurser.

 

Handlingarna skickas till

Psykologförbundet
Specialistkansliet
Box 3287
103 65 Stockholm

Tel 08-567 06 400
E-post: ackreditering
@psykologforbundet.se

Blanketter för ansökan om ackreditering & reackreditering

Reackreditering av specialistkurs

En ackreditering gäller för det kurstillfälle som anges i ansökan. En kursgivare som vill ge en kurs vid fler tillfällen måste begära att kursen ackrediteras på nytt.

Information till kurskatalog