Specialistkurser Katalog

okt
15

15 oktober

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel & Johan Möller
okt
15

15 oktober

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
okt
17

17 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, Göteborg HT19

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
okt
17

17 oktober

Unified Protocol för Barn och Ungdomar – 8 dagars specialistkurs Göteborg

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
okt
17

17 oktober

Specialistkurs i Compassion och självmedkänsla

Göteborg: Kursanordnare : Compassionutbildning.se
okt
17

17 oktober

Unified Protocol individuell och gruppbehandling HT19

Göteborg: Kursanordnare :Verksam Psykologi
okt
21

21 oktober

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress- uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
13

13 november

Acceptance and Commitment Therapy (ACT

Malmö. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
nov
14

14 november

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
nov
20

20 november

Krishantering i arbetslivet

Stockholm. Kursanordnare : BrolinWestrell AB
nov
27

27 november

Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik –– Att förstå människan bakom diagnoserna

Stockholm. Kursanordnare : Cecilia Kallenberg
jan
15

15 januari

Fysisk aktivitet & psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

Göteborg.Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
20

20 januari

Utredningsmetodik för kliniska psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Cognitive Neuroscience Sweden
jan
20

20 januari

Nudging och beslutsfattande: Om hur vi kan främja hälsa, välfungerande organisationer och långsiktigt kloka val.

Göteborg. Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
20

20 januari

ACT specialistkurs för psykologer

Stockholm, distans. Kursanordnare: Skandinaviska institutet för Evidensbaserad Psykologi AB

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.