Specialistkurser Katalog

 

aug
22

22 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL 1

Digitalt. Kursanordnare : WISEMIND
aug
23

23 augusti

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik barn HT22

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen - Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin
aug
24

24 augusti

Utredningsmetodik vuxen

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
24

24 augusti

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén
aug
25

25 augusti

Målmedveten träning för psykologer (deliberate practice)

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
25

25 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning, HT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare :Verksam Psykologi
aug
25

25 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Digital. Kursanordnare : KBT-Arrangemang
aug
29

29 augusti

Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar

Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för psykologi
aug
29

29 augusti

Arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning

Ortsoberoende (distans). Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
aug
29

29 augusti

Klinisk hälsopsykologi – tillämpning (px2202)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
aug
29

29 augusti

Psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och förskoleår, 15hp

Göteborg. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
aug
29

29 augusti

Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet
aug
29

29 augusti

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring

Göteborg (men på distans). Kursanordnare : Göteborgs universitet
aug
29

29 augusti

Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder

Göteborg (men på distans). Kursanordnare : Göteborgs universitet
aug
29

29 augusti

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens

Göteborg (men på distans). Kursanordnare : Göteborgs universitet
aug
29

29 augusti

Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur

Göteborg (men på distans). Kursanordnare : Göteborgs universitet
sep
01

01 september

Individualiserad Autismrelaterad Terapi webbaserad specialistkurs för psykologer

webbaserad. Kursanordnare : Eva Larsson
sep
05

05 september

Teamutveckling med certifiering i beteendeförändringsverktyget Habitud för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Psykologifabriken
sep
05

05 september

Somatisk Differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm eller på distans. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.