Specialistkurser Katalog

Visa
okt
17

17 oktober

ÄTSTÖRNINGAR - Evidensbaserad bedömning och behandling av barn, ungdomar och vuxna

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
okt
18

18 oktober

Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.
okt
18

18 oktober

Ledarskap för psykologer

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.
okt
23

23 oktober

IPT Interpersonell Psykoterapi

Öresundsregionen. Kursanordnare: Familjeterapeuterna Syd.
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i Internetbehandling - kvalitetssäkrad psykologisk behandling via internet

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
okt
29

29 oktober

Systemisk Prestationsledning – Avancerad kurs

Stockholm. Kursanordnare: Operantor.
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet.
nov
05

05 november

Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
nov
08

08 november

MMPI-2 i klinisk tillämpning

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
nov
12

12 november

Vetenskap och evidens

Uppsala, Kursanordnare : KBT-Psykologerna
nov
15

15 november

Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik - att förstå människan bakom diagnoserna

Stockholm
jan
01

01 januari

Klinisk hälsopsykologi

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
jan
11

11 januari

Handledar- och lärarutbildning

Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.
jan
15

15 januari

Specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
feb
12

12 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
feb
13

13 februari

Klinisk neuropsykologi, teori och metodik

Stockholms universitet, psykologiska institutionen
feb
13

13 februari

Smärta - Psykologisk bedömning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.