Specialistkurser Katalog

 

jan
18

18 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (EV2113)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
jan
18

18 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Professionell handledning för psykologer

Luleå   Kursanordnare:  Ulrika Hegstam och Marie Fredriksson
jan
21

21 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
jan
26

26 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Uppsala. Kursanordnare : Rolf Olofsson BAOU AB
jan
28

28 januari

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet uppdragsutbildning
jan
28

28 januari

PSYKOLOGEN och de GLOBALA HÅLLBARHETSUTMANINGARNA - psykolgen som förändringsledare i miljö och klimatfrågorna

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
jan
29

29 januari

Certifierad handledningsutbildning för verksamhet, individ och grupp.

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg
feb
01

01 februari

Utredning och evidensbaserade interventioner vid autismspektrumtillstånd och ADHD

Stockholm. Kursanordnare : Hjärnkunskap AB
feb
02

02 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
feb
03

03 februari

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning

Göteborg. Kursanordnare : SAPU på uppdrag av Utbildningsenheten för psykologer - Västra Götalandsregionen
feb
03

03 februari

Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
feb
04

04 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling

Göteborg (kursen erbjuds både IRL och på distans). Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
10

10 februari

Specialistkurs Utveckling av grupper och team

Villa Lovik, på Lidingö utanför Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
feb
10

10 februari

Specialistkurs i klinisk neuropsykologi, teori och metodik

Stockholm. Kursanordnare : Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
feb
11

11 februari

Unified Protocol för barn och ungdomar VT21

Göteborg (kursen erbjuds både IRL och på distans) Kursanordnare : Verksam Psykologi
mar
01

01 mars

Fördjupning i evidensbaserad klinisk forskning

Malmö. Kursanordnare : Linda Nordin & Sophia Åkerblom
mar
01

01 mars

Kliniskt arbete med traumatiserade flyktingar (vuxna, barn och unga)

Stockholm eller digitalt beroende på pandemiläget. Kursanordnare : Transkulturellt Centrum, Region Stockholm
mar
01

01 mars

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOUR THERAPY - motsvarande 2 specialistkurser

Digitalt + Stockholm. Kursanordnare : Wisemind
mar
02

02 mars

Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg Kursanordnare: Psykologi med mera

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.