Specialistkurser Katalog

 

mar
02

02 mars

Introduktionskurs

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
mar
04

04 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare : Charlotte Henschel & Johan Möller
mar
05

05 mars

Compassionfokuserad terapi (CFT) och självmedkänsla

Göteborg. Kursanordnare : Compassionutbildning.se
mar
09

09 mars

Barn och trauma

Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet och Ericastiftelsen
mar
12

12 mars

Unified Protocol för vuxna individuell & gruppbehandling

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
mar
17

17 mars

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
mar
18

18 mars

Avancerad neuropsykologi (dubbelkurs)

Lund. Kursanordnare : JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)
mar
19

19 mars

Unified Protocol för Barn och Ungdomar (UP-C & UP-A)

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
mar
23

23 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
23

23 mars

Behandling av PTSD

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
mar
25

25 mars

Att komma igång med och bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
mar
25

25 mars

Kurs i personlighetsdiagnostik - Rorschach Performance Assessment System

Stockholm. Kursanordnare:Cecilia Kallenberg
mar
26

26 mars

Avancerad klinisk färdighetsträning

Uppsala. Kursanordnare : KBT-Psykologerna
mar
30

30 mars

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
apr
01

01 april

Cognitive Assessment System och PASS-teorin för utredning av barn och unga

Göteborg (1-2 april) och Stockolm (2-3 juni), Kursanordnare : Skolutvecklarna Sverige AB
apr
16

16 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
apr
17

17 april

Hypnos och Imaginativa metoder grund

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH
apr
20

20 april

IPT Nivå A VT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
apr
20

20 april

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Cognitive Neuroscience Sweden AB
maj
01

01 maj

ACT specialistkurs för psykologer

Stockholm, distans. Kursanordnare: Skandinaviska institutet för Evidensbaserad Psykologi AB

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.