Specialistkurser Katalog

Visa
jan
01

01 januari

Klinisk hälsopsykologi

Göteborg. Kursanordnare: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
jan
15

15 januari

Specialistutbildning för psykologer i Acceptance and Commitment Therapy

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
jan
21

21 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Malmö, Kursanordnare : Psykologpartners
feb
04

04 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling

Stockholm. Kursanordnare: Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Bipolärt syndrom hos ungdomar och vuxna - utredning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
feb
08

08 februari

Handledar- och lärarutbildning

Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos.
feb
12

12 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
feb
13

13 februari

Klinisk neuropsykologi, teori och metodik

Stockholms universitet, psykologiska institutionen
feb
13

13 februari

Smärta - Psykologisk bedömning och behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
feb
14

14 februari

Psykosocialt arbete i primärvården

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners
feb
26

26 februari

PERSONLIGHET OCH PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR – Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
mar
04

04 mars

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år.

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid psykologiska institutionen, Stockholms Universitet
mar
06

06 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Johan Möller, Charlotte Henschel och Helena Trönner
mar
11

11 mars

Barn och Trauma

Karolinska institutet
mar
18

18 mars

KBT för personer med neuropsykiatrisk problematik

Uppsala och Malmö, Kursanordnare : KBT-Psykologerna
mar
20

20 mars

Avancerad neuropsykologi

Lund
mar
25

25 mars

Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W
mar
25

25 mars

Child – Parent Psychotherapy (CPP)

Ericastiftelsen, Stockholm
mar
26

26 mars

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera
mar
28

28 mars

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Solna. Kursanordnare: Karolinska Institutet

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.