Specialistkurser Katalog

 

feb
01

01 februari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 2 VT-22

Digital. Kursanordnare : WISEMIND
feb
03

03 februari

Neuropsykologisk Vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
03

03 februari

Unified Protocol individuell och gruppbehandling VT22

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
04

04 februari

Dynamic interpersonal Therapy (DIT)

Stockholm. Kursanordnare ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
09

09 februari

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
09

09 februari

Klinisk neuropsykologi, teori och metodik (PSKLNP), läsåret 2022

Stockholm. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
10

10 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar VT22

Göteborg eller digitalt. Kurssamordnare: Verksam Psykologi
mar
07

07 mars

Specialistkurs i Motiverande samtal (MI) för psykologer

Göteborg. Kursanordnare : Psykologpartners W & W
mar
07

07 mars

Compassion fokuserad terapi för psykiatri och primärvård

Göteborg. Kursanordnare : KBT-gruppen Göteborg
mar
07

07 mars

Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
mar
11

11 mars

Bildterapi som komplement till samtal på psykodynamisk grund

Digitala möten på Zoom och fysiskt möte i Malmö. Kursanordnare : Existensia, Elisabeth Engström Franzén
mar
14

14 mars

Interpersonell Psykoterapi för ungdomar och vuxna, IPT Nivå A VT 2022

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
mar
15

15 mars

STRESS, SÖMN, SMÄRTA - EVIDENSBASERADE METODER FÖR BEDÖMNING OCH BEHANDLING

Digitalt. Kursanordnare : WiseMind
mar
21

21 mars

Psykologisk facilitering och processtöd

Göteborg. Kursanordnare : Johan Möller, Charlotte Henschel, Helena Tronner
mar
24

24 mars

Specialistutbildning i Compassionfokuserad terapi (CFT)

Göteborg.Kursen ges eventuellt digitalt utifrån rådande restriktioner. Kursanordnare : Psykologbyrån Jones i samarbete med leg psykolog Christina Andersson/ Compassionutbildning.se
mar
28

28 mars

SPECIALISTKURS METAKOGNITIV TERAPI, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
28

28 mars

Det existentiella samtalet

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
apr
04

04 april

Läkemedel och kognition

Digitalt (Zoom). Kursanordnare : Ljung & Reimers AB
apr
04

04 april

Specialistkurs Bedömning och behandling av suicidalt beteende

Stockholm och på distans. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
apr
06

06 april

EMDR DEL 2

Uppsala. Kursanordnare IHPU Psykologiutbildarna AB

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.