Specialistkurser Katalog

jan
15

15 januari

Fysisk aktivitet & psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

Göteborg.Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
17

17 januari

Fördjupning i Affektfokuserad Psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
jan
20

20 januari

Evidensbaserad psykologisk bedömning

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
20

20 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksam-hetsförändring (8,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (15 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Utredningsmetodik för kliniska psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Cognitive Neuroscience Sweden
jan
20

20 januari

Nudging och beslutsfattande: Om hur vi kan främja hälsa, välfungerande organisationer och långsiktigt kloka val.

Göteborg. Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
21

21 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Uppsala: Rolf Olofsson BAOU AB
jan
24

24 januari

Separation Anxiety Test (SAT), ett test för bedömning av anknytning hos barn i åldern 5-8 år 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
jan
27

27 januari

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, vuxna

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
27

27 januari

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, barn

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
27

27 januari

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress – uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
jan
27

27 januari

Systemisk Prestationsledning – Avancerad kurs

Stockholm. Kursanordnare : Operantor AB
jan
28

28 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
jan
30

30 januari

Missbruks- och beroendepsykologi

Göteborg. Kursanordnare : Magnus Menfors och Jonas Stålheim
jan
30

30 januari

Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik –– Att förstå människan bakom diagnoserna

Stockholm. Kursanordnare : Cecilia Kallenberg
jan
30

30 januari

TVÅNGSSYNDROM - BEDÖMNING, BEHANDLING OCH HANTERING AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
feb
03

03 februari

Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Webbaserad. Kursanordnare: Eva Larsson leg. psykolog, specialistpsykolog i neuropsykologi.
feb
03

03 februari

SUICID- orsaker, bedömning och behandling

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
feb
06

06 februari

Klinisk sexologi

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.