Specialistkurser Katalog

 

dec
08

08 december

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
jan
11

11 januari

LÄRANDE OCH HÄLSA: UTGÅNGSPUNKTER, STRATEGIER OCH METODER FÖR PSYKOLOGERS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA

GÖTEBORG OCH DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
jan
13

13 januari

Specialistkurs i Handledning och Konsultation

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
jan
16

16 januari

Klinisk beroendepsykologi

Göteborg/ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
16

16 januari

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : Skandinaviens akademi för psykoterapiutbildning
jan
18

18 januari

Deliberate practice -avancerad målmedveten träning för kliniska specialistpsykologer

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
jan
18

18 januari

Deliberate practice, avancerad målmedveten träning för psykologer

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
jan
23

23 januari

Evidensbaserad psykologisk bedömning VT23

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
jan
24

24 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling BAOU/OBM

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
jan
24

24 januari

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK, del 1 VT-23

Stockholm. Kursanordnare : WISEMIND
jan
26

26 januari

Certifierad handledningsutbildning för organisation, verksamhet, individ och grupp

Göteborg/hybrid. Kursanordnare : Kbt-gruppen Göteborg AB
jan
27

27 januari

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
jan
30

30 januari

Utbildning i Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
jan
31

31 januari

Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik - Människan bakom diagnoserna

Digitalt. Kursanordnare : Cecilia kallenberg
feb
01

01 februari

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
02

02 februari

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, VT 2023

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
06

06 februari

RADICALLY OPEN DIALECTIC BEHAVIOUR THERAPY

STOCKHOLM & DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
feb
08

08 februari

Klinisk neuropsykologi, teori och metodik (PSKLNP), läsåret 2023

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen kommer ges som hybrid- eller distanskurs. Det är därmed möjligt att genomföra kursen helt på distans. Kursanordnare: Stockholms universitet, psykologiska institutionen
feb
09

09 februari

Neuropsykologisk vuxenpsykiatri

Zoom. Kursanordnare : Psykolog Linda Gjertsson AB
feb
09

09 februari

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, VT23

Göteborg/Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.