Specialistkurser Katalog

Visa
aug
19

19 augusti

Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
22

22 augusti

Parterapi i KBT - IBCT

Stockholm. Kursanordnare : Liv Svirsky & Therese Anderbro
aug
23

23 augusti

Introduktionsutbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
aug
26

26 augusti

Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB
aug
29

29 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
sep
02

02 september

PX2202 Klinisk hälsopsykologi - tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
sep
02

02 september

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvantitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
sep
02

02 september

Evidens i praktiken:kritisk granskning av vetenskaplig litteratur (15 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
sep
02

02 september

Psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och förskoleår, 15hp

Göteborg. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
sep
02

02 september

Vetenskaplig metod och implementering för STP-psykologer

Stockholm. Kursanordnare: IPHU Psykologiutbildarna AB
sep
02

02 september

Generaliserat ångestsyndrom, GAD– Utredning och evidensbaserad psykologisk behandling

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
sep
04

04 september

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (8,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet.
sep
04

04 september

Evidens i praktiken:Förändring av verksamheter utifrån evidens (15 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
sep
05

05 september

Barnpsykologisk bedömning– integrativ bedömning med fokus på bedömning av socioemotionell utveckling och funktion 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
sep
09

09 september

Emotionsregleringsbehandling i grupp - tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
sep
09

09 september

Psykologen som förändringsledare i miljö- och klimatfrågorna

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
sep
10

10 september

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK av barn, ungdomar och vuxna, del 2

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
sep
11

11 september

Arbets- och organisationspsykologisk konsultation och personalhandledning

Göteborg. Kursanordnare : Sankt Lukas Göteborg.
sep
12

12 september

Professionell handledning för psykologer

östersund. Kursanordnare : Region Jämtland Härjedalen
sep
16

16 september

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning 15 hp

Stockholm. Kursanordnare: Kompetenscentrum för psykoterapi/Karolinska Institutet

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.