Specialistkurser Katalog

Visa
feb
26

26 februari

PERSONLIGHET OCH PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR – Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
feb
27

27 februari

Kurs i personlighetsdiagnostik – Rorschach Performance Assessment System – 2019

Stockholm. Kursanordnare: Cecilia Kallenberg
mar
04

04 mars

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år.

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid psykologiska institutionen, Stockholms Universitet
mar
06

06 mars

Psykologisk facilitering

Göteborg. Kursanordnare: Johan Möller, Charlotte Henschel och Helena Trönner
mar
11

11 mars

Barn och Trauma

Karolinska institutet
mar
18

18 mars

KBT för personer med neuropsykiatrisk problematik

Uppsala och Malmö, Kursanordnare : KBT-Psykologerna
mar
20

20 mars

Avancerad neuropsykologi

Lund
mar
25

25 mars

Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W
mar
25

25 mars

Child – Parent Psychotherapy (CPP)

Ericastiftelsen, Stockholm
mar
26

26 mars

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera
mar
28

28 mars

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Solna. Kursanordnare: Karolinska Institutet
apr
03

03 april

IPT Nivå med teoretisk fördjupning VT 2019

Stockholm. Kursanordnare : Verksam Psykologi
apr
08

08 april

Specialistkurs metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare Peter Myhr, MCT-Stockholm
apr
11

11 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
maj
08

08 maj

Specialistutbildning i Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
13

13 maj

Specialistkurs miljööverkänslighet, psykologisk bedömning och behandling.

Uppsala. Kursanordnare: Roma Runeson Broberg
maj
14

14 maj

Specialistkurs för psykologer i implementering

Stockholm: Kursanordnare: Malin Kata Nylén
maj
15

15 maj

Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB
maj
16

16 maj

Ego-state Terapi, avancerad nivå

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
maj
21

21 maj

Therapeutic Assessment

Stockholm. Kursanordnare: Wiberg Psykologi

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.