Specialistkurser Katalog

 

aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder (EV2210)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
aug
31

31 augusti

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksamhetsförändring (EV2106)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
aug
31

31 augusti

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (15 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
aug
31

31 augusti

Evidens i praktiken: kritisk granskning av vetenskaplig litteratur VT2110

Göteborg. Kursanordnare : Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet
aug
31

31 augusti

Specialistkurs för psykologer Processbaserad KBT

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
sep
02

02 september

Graviditets- och föräldrablivandets psykologi. Ett utvecklingsperspektiv

Lund. Kursanordnare : Region Skåne
sep
02

02 september

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
sep
03

03 september

Positivt beteendestöd i omsorg och skola - Arbeta evidensbaserat med problemskapande beteenden

Stockholm. Kursanordnare : Mendeleo AB
sep
07

07 september

Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
sep
07

07 september

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Stockholm. Kursanordnare : SAPU
sep
07

07 september

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
sep
07

07 september

Behandling av PTSD

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
sep
08

08 september

PERSONLIGHET och PERSONLIGHETSSTÖRNINGAR

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
sep
09

09 september

Specialistkurs Positivt beteendestöd för barn och unga

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
sep
11

11 september

Compassionfokuserad terapi

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
sep
14

14 september

HÄLSOPSYKOLOGI motsvarande 2 specialistkurser.

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Wisemind AB
sep
15

15 september

Beteendeanalytisk organisationsutveckling – BAOU och OBM

Uppsala. Kursanordnare : Rolf Olofsson BAOU AB

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.