Specialistkurser Katalog

Visa
okt
01

01 oktober

Handledning utifrån beteendeanalys

Göteborg. Kursanordnare: Psykologpartners.
okt
01

01 oktober

Specialistkurs i Compassionfokuserad terapi (CFT)

Göteborg. Kursanordnare: KBT-gruppen Göteborg.
okt
01

01 oktober

Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning med Barn och Ungdom

Umeå. Kursanordnare: Psykologpartners.
okt
01

01 oktober

Specialistkurs i Compassionfokuserad terapi (CFT)

Göteborg. Kursanordnare: KBT-gruppen Göteborg.
okt
01

01 oktober

Samspelsdiagnostik och behandling MIM och Theraplay, nivå 1 av 3

Umeå. Kursanordnare: Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.
okt
02

02 oktober

Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera.
okt
02

02 oktober

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera.
okt
03

03 oktober

Mentaliseringsbaserad terapi – teori och praktik

Stockholm. Kursanordnare: Karolinska Institutet.
okt
04

04 oktober

Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik - att förstå människan bakom diagnoserna

Stockholm. Kursanordnare: Cecilia Kallenberg och Ulrika Nygren.
okt
04

04 oktober

Klinisk forensisk psykologi

Stockholm. Kursanordnare: Karolinska institutet.
okt
08

08 oktober

Professionsövergripande kurs i späda & små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: Stockholms universitet.
okt
08

08 oktober

Kognitiv beteendeterapi vid tvångssyndrom och relaterade problem

Malmö. Kursanordnare: KBT-psykologerna.
okt
08

08 oktober

Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.
okt
08

08 oktober

Kognitiv beteendeterapi vid tvångssyndrom och relaterade problem Specialistkurs för psykologer

Malmö. Kursanordnare: KBT-psykologerna.
okt
10

10 oktober

Stress och utmattning

Malmö. Kursanordnare: Nerv Psykologmottagning.
okt
15

15 oktober

Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi , IPT Nivå A HT 2018

Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi.
okt
17

17 oktober

ÄTSTÖRNINGAR - Evidensbaserad bedömning och behandling av barn, ungdomar och vuxna

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
okt
18

18 oktober

Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken

Helsingborg. Kursanordnare: SundsPsykologerna.
okt
18

18 oktober

Ledarskap för psykologer

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.
okt
23

23 oktober

IPT Interpersonell Psykoterapi

Öresundsregionen. Kursanordnare: Familjeterapeuterna Syd.

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.