Specialistkurser Katalog

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
nov
13

13 november

Acceptance and Commitment Therapy (ACT

Malmö. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
nov
14

14 november

Existentiell vägledning (Counselling)

Göteborg. Kursanordnare : Psykologos
nov
20

20 november

Krishantering i arbetslivet

Stockholm. Kursanordnare : BrolinWestrell AB
nov
27

27 november

Kurs i evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik –– Att förstå människan bakom diagnoserna

Stockholm. Kursanordnare : Cecilia Kallenberg
jan
15

15 januari

Fysisk aktivitet & psykisk hälsa: Aktuell forskning och evidensbaserad implementering gällande att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och behandlande

Göteborg.Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
20

20 januari

Introduktion till evidensbasering: Ledning, samverkan och verksam-hetsförändring (8,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens (15 hp)

Göteborg. Kursanordnare : Göteborgs universitet
jan
20

20 januari

Utredningsmetodik för kliniska psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Cognitive Neuroscience Sweden
jan
20

20 januari

Nudging och beslutsfattande: Om hur vi kan främja hälsa, välfungerande organisationer och långsiktigt kloka val.

Göteborg. Kursanordnare : Psykologiteamet
jan
20

20 januari

ACT specialistkurs för psykologer

Stockholm, distans. Kursanordnare: Skandinaviska institutet för Evidensbaserad Psykologi AB
jan
21

21 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Uppsala: Rolf Olofsson BAOU AB
jan
24

24 januari

Separation Anxiety Test (SAT), ett test för bedömning av anknytning hos barn i åldern 5-8 år 7,5 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen
jan
27

27 januari

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress – uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
jan
27

27 januari

Systemisk Prestationsledning – Avancerad kurs

Stockholm. Kursanordnare : Operantor AB
jan
28

28 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.