Specialistkurser Katalog

jan
28

28 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
jan
30

30 januari

Missbruks- och beroendepsykologi

Göteborg. Kursanordnare : Magnus Menfors och Jonas Stålheim
jan
30

30 januari

TVÅNGSSYNDROM - BEDÖMNING, BEHANDLING OCH HANTERING AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
feb
03

03 februari

Individualiserad Autismrelaterad Terapi

Webbaserad. Kursanordnare: Eva Larsson leg. psykolog, specialistpsykolog i neuropsykologi.
feb
03

03 februari

SUICID- orsaker, bedömning och behandling

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
feb
06

06 februari

Klinisk sexologi

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
feb
11

11 februari

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 2

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
feb
12

12 februari

Klinisk neuropsykologi: teori och metodik

Stockholm. Kursanordnare:Psykologiska institutionen
feb
13

13 februari

Klinisk neuopsykologi: Teori och metodik

Stockholm. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
17

17 februari

Neuropsykiatrisk utredning och evidensbaserade interventioner vid autismspektrumtillstånd och ADHD

Stockholm. Kursanordnare : Cognitive Neuroscience Sweden
mar
17

17 mars

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
mar
18

18 mars

Avancerad neuropsykologi (dubbelkurs)

Lund. Kursanordnare : JR-Neuroutbildning (Neuroutbildarna i Lund)
mar
25

25 mars

Att komma igång med och bedriva kognitiv beteendeterapi på distans

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
mar
25

25 mars

Kurs i personlighetsdiagnostik - Rorschach Performance Assessment System

Stockholm. Kursanordnare:Cecilia Kallenberg
mar
26

26 mars

Avancerad klinisk färdighetsträning

Uppsala. Kursanordnare : KBT-Psykologerna
apr
16

16 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
apr
17

17 april

Hypnos och Imaginativa metoder grund

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH
apr
20

20 april

Somatisk differentialdiagnostik vid utredning av barn och vuxna

Stockholm. Kursanordnare : Cognitive Neuroscience Sweden AB
maj
07

07 maj

Grundläggande fysiologi och sjukdomslära för leg psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
sep
22

22 september

Specialistutbildning i Emotionsfokuserad Terapi

Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.