Det existentiella samtalet

26 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Psykologos

Det existentiella samtalet (7,5 hp) är första specialistkursen i en utbildning inom existentiell vägledning och terapi som Psykologos arrangerar i samarbete med SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi). Kursen kan läsas fristående eller som första delen i denna utbildning.

Utbildningen består av fyra delkurser, varav samtliga är ackrediterade som specialistkurser av Psykologförbundet, men man kan bara använda högst två av dessa kurser (motsvarande 15 hp) i sin specialisering, vilka är valfritt. Det betyder att den som exempelvis läser kurs 1 och 2 kan använda båda dessa kurser i sin specialisering och att den som läser kurs 1-4 kan använda två av dessa kurser i sin specialisering (exempelvis kurs 3 och 4).

Det existentiella samtalet (7,5 hp) fokuserar på viktiga förutsättningar för alla existentiella samtalsinsatser. Den omfattar en fördjupning i existensens psykologi och fokuserar på frågor som mening och livsmod, val och väljande, samhörighet och kärlek, ensamhet och isolering, frihet och ofrihet, sorg och förlust samt liv och död.

Kursen är ackrediterade som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi. Dessutom kommer kursen, utifrån en individuell helhetsbedömning av STP-psykologens studieplan, i vissa fall, kunna tillgodoräknas som breddkurs, eller som fördjupningskurs inom andra specialiseringar.

Utöver Psykologförbundets specialistordning kan kursen räknas som första delen i en utbildning till auktoriserad existentiell psykolog via SEPT.

För mer information och kursanmälan:

http://psykologos.se/kurser/utbildning-i-existentiell-vagledning-och-terapi/

 

jun
09

09 juni

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera
jun
15

15 juni

Specialistkurs för psykologer Utveckling av grupper och team

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB
aug
26

26 augusti

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion

Göteborg. Kursanordnare : SAPU
aug
27

27 augusti

PARTERAPI I KBT – INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY (IBCT)

Stockholm eller Digitalt. Kursanordnare : KBT-arrangemang
aug
27

27 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi