Det existentiella samtalet

26 september

Plats: Göteborg. Kursanordnare : Psykologos

Det existentiella samtalet (7,5 hp) är första specialistkursen i en utbildning inom existentiell vägledning och terapi som Psykologos arrangerar i samarbete med SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi). Kursen kan läsas fristående eller som första delen i denna utbildning.

Utbildningen består av fyra delkurser, varav samtliga är ackrediterade som specialistkurser av Psykologförbundet, men man kan bara använda högst två av dessa kurser (motsvarande 15 hp) i sin specialisering, vilka är valfritt. Det betyder att den som exempelvis läser kurs 1 och 2 kan använda båda dessa kurser i sin specialisering och att den som läser kurs 1-4 kan använda två av dessa kurser i sin specialisering (exempelvis kurs 3 och 4).

Det existentiella samtalet (7,5 hp) fokuserar på viktiga förutsättningar för alla existentiella samtalsinsatser. Den omfattar en fördjupning i existensens psykologi och fokuserar på frågor som mening och livsmod, val och väljande, samhörighet och kärlek, ensamhet och isolering, frihet och ofrihet, sorg och förlust samt liv och död.

Kursen är ackrediterade som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi. Dessutom kommer kursen, utifrån en individuell helhetsbedömning av STP-psykologens studieplan, i vissa fall, kunna tillgodoräknas som breddkurs, eller som fördjupningskurs inom andra specialiseringar.

Utöver Psykologförbundets specialistordning kan kursen räknas som första delen i en utbildning till auktoriserad existentiell psykolog via SEPT.

För mer information och kursanmälan:

http://psykologos.se/kurser/utbildning-i-existentiell-vagledning-och-terapi/

 

okt
24

24 oktober

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare Molnar Consulting AB, L&B AB
nov
01

01 november

Introduktion till evidensbasering: Kritisk granskning av kvalitativa studier (6,5 hp)

Göteborg. Kursanordnare: Göteborgs universitet
nov
04

04 november

IPT Nivå A HT 2019

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi AB
nov
13

13 november

Utbildning i Tidsbestämd mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C), 20 hp

Stockholm. Kursanordnare : Ericastiftelsen