Interpersonell Neurobiologi med klinisk tillämpning

02 oktober

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera.

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är ett forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande - och hur alla tre påverkar varandra livet igenom. Fältet kombinerar bland annat neurovetenskap, psykoterapiforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulnessforskning. Alla verksamma metoder i psykologisk behandling och nyinlärning har neurobiologiska komponenter. Med kunskap om hur dessa kan du förstärka det som redan är verksamt i ditt nuvarande arbetssätt. Varje moment under kursen kopplar till klinisk tillämpning och användningsområden i samtal, utvecklingsprocesser, pedagogik, möten och behandling. Kursen har även en valbar tillkommande fördjupningsdag i tillämpning på parterapi.

jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
jan
16

16 januari

Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera