Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

IPT Nivå B

06 mars

Plats: Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en relationsfokuserad korttidsterapi som är initialt framtagen för att behandla depression. Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A – utbildning i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med metoden för att bli IPT-terapeut.

Kursen innefattar handledning varannan vecka under 1,5-2 terminer individuellt eller i grupp med ackrediterad IPT-handledare (nivå D). Kursen varvar praktik, teori, reflektion och utgår ifrån evidensbaserad psykologisk praktik, för att tillägna sig kunskap att utöva psykologisk behandling. IPT B kan ersätta eller komplettera din vanliga handledning. Kursen ges för leg. psykologer. Den vänder sig främst till personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, såsom VUP, BUP, Primärvård, Vårdval Psykoterapi, samt Unga Vuxna- och Ungdomsmottagningar, för att därmed kunna bedriva patientarbete på ett säkert sätt under kursen. Kursansvaring och lärare är Anna Kullman, leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi och IPT-handledare nivå D. Anna är styrelseledamot i svenska IPT-föreningen IPTS. Kliniskt arbetar Anna bl.a. inom specialistpsykiatrin i Lund sedan många år. Kursen startar löpande under 2024, som tidigast 6/3. Sista anmälningsdag är 2 februari 2024. Anmälan före 31 december 2023 ger 2000 kr rabatt.

 information om kursinnehåll och anmälan

maj
23

23 maj

RADICALLY OPEN DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY (RO-DBT)

Stockholm och Digitalt Kursanordnare : WISEMIND
aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND
aug
29

29 augusti

Evidensbaserad psykologisk bedömning HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen