IPT Nivå B

06 mars

Plats: Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en relationsfokuserad korttidsterapi som är initialt framtagen för att behandla depression. Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A – utbildning i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med metoden för att bli IPT-terapeut.

Kursen innefattar handledning varannan vecka under 1,5-2 terminer individuellt eller i grupp med ackrediterad IPT-handledare (nivå D). Kursen varvar praktik, teori, reflektion och utgår ifrån evidensbaserad psykologisk praktik, för att tillägna sig kunskap att utöva psykologisk behandling. IPT B kan ersätta eller komplettera din vanliga handledning. Kursen ges för leg. psykologer. Den vänder sig främst till personer som arbetar inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, såsom VUP, BUP, Primärvård, Vårdval Psykoterapi, samt Unga Vuxna- och Ungdomsmottagningar, för att därmed kunna bedriva patientarbete på ett säkert sätt under kursen. Kursansvaring och lärare är Anna Kullman, leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling och psykoterapi och IPT-handledare nivå D. Anna är styrelseledamot i svenska IPT-föreningen IPTS. Kliniskt arbetar Anna bl.a. inom specialistpsykiatrin i Lund sedan många år. Kursen startar löpande under 2024, som tidigast 6/3. Sista anmälningsdag är 2 februari 2024. Anmälan före 31 december 2023 ger 2000 kr rabatt.

 information om kursinnehåll och anmälan

jan
15

15 januari

PX2114 Klinisk beroendepsykologi

Ortsoberoende. Kursanordnare : Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
jan
15

15 januari

Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP)
jan
15

15 januari

Kvinnors hälsa

Uppsala. Kursanordnare : KBTPsykologerna Uppland AB
jan
16

16 januari

Handledning utifrån beteendeanalys

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W
jan
16

16 januari

Interpersonell Neurobiologi – mind, hjärna och relationer i livslångt samspel

Göteborg. Kursanordnare : Psykologi med mera