Läkemedel och kognition

15 november

Plats: Distanskurs. Kursanordnare : Hanna Ljung och Arne Reimers

Kursen förmedlar kunskap om hur läkemedel påverkar kognition båda positivt och negativt.

Detta innebär grundläggande kunskaper i allmän farmakologi samt neuro- och psykofarmakologi, de mest frekvent använda läkemedel och deras effekter på kognition (båda CNS-läkemedel och andra läkemedel) samt hur olika läkemedel påverkar varandras effekt på hjärnan. Kursen ger fördjupad kunskap kring kognitiva läkemedelsbiverkningar samt hur kognitiva biverkningar testas för och tas hänsyn till i neuropsykologiskt och psykologiskt arbete vid utredning och behandling.

aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen
aug
26

26 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
aug
26

26 augusti

Parterapi i i KBT

Digital. Kursanordnare : KBT-Arrangemang
aug
30

30 augusti

Neuropsykiatrisk utredning och behandling vid riskbruk och beroendetillstånd

Distans. Kursanordnare : SMART Psykiatri
aug
30

30 augusti

EV2210. Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder

Göteborg (men på distans). Kursanordnare : Göteborgs universitet