Metakognitiv terapi

12 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr

Reackrediterad av Sveriges Psykologförbund som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/ psykoterapi, klinisk vuxen samt klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensläge samt tillämpningar vid olika kliniska tillstånd kommer att behandlas. MCT för barn och ungdomar kommer även att beröras. Även om huvuddelen av behandlingsstudierna rör vuxna, bedöms MCT kunna fungera mycket väl även för ungdomar. MCT har också testats för barn (7-13 år) med orosproblematik med lovande resultat. Kursdeltagarna förutsätts bedriva eget kliniskt arbete för att kunna reflektera över hur MCT kan användas i den egna kliniska vardagen. Kliniska färdigheter inom MCT kommer att övas. Denna kurs kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen. Det är dock endast den tvååriga utbildningen MCT Masterclass via MCT Institute i Manchester och Trondheim ger certifiering inom MCT. 

aug
24

24 augusti

Specialistkurs för psykologer inom området implementering

Stockholm. Kursanordnare: Akademi Magelungen
aug
26

26 augusti

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning HT 2021

Göteborg eller digitalt via länk. Kursanordnare : Verksam Psykologi
aug
26

26 augusti

Parterapi i i KBT

Digital. Kursanordnare : KBT-Arrangemang
aug
30

30 augusti

Neuropsykiatrisk utredning och behandling vid riskbruk och beroendetillstånd

Distans. Kursanordnare : SMART Psykiatri
aug
30

30 augusti

EV2210. Introduktion till evidensbasering: kvantitativa metoder

Göteborg (men på distans). Kursanordnare : Göteborgs universitet