Metakognitiv terapi

12 april

Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr

Reackrediterad av Sveriges Psykologförbund som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/ psykoterapi, klinisk vuxen samt klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Kursens syfte är att ge teoretisk kunskap och kliniska färdigheter utöver den nivå som ges på psykologprogrammen i Sverige. Teoretiska begrepp, terapeutiska principer och interventioner, evidensläge samt tillämpningar vid olika kliniska tillstånd kommer att behandlas. MCT för barn och ungdomar kommer även att beröras. Även om huvuddelen av behandlingsstudierna rör vuxna, bedöms MCT kunna fungera mycket väl även för ungdomar. MCT har också testats för barn (7-13 år) med orosproblematik med lovande resultat. Kursdeltagarna förutsätts bedriva eget kliniskt arbete för att kunna reflektera över hur MCT kan användas i den egna kliniska vardagen. Kliniska färdigheter inom MCT kommer att övas. Denna kurs kan ses som introducerande för psykologer som på ett väsentligt sätt vill öka sin förståelse för modellen. Det är dock endast den tvååriga utbildningen MCT Masterclass via MCT Institute i Manchester och Trondheim ger certifiering inom MCT. 

jan
31

31 januari

Kurs i evidensbaserad utredningsmetodik - Människan bakom diagnoserna

Digitalt. Kursanordnare : Cecilia kallenberg
feb
01

01 februari

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0-5 år

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
feb
02

02 februari

Unified Protocol - 8 dagars specialistkurs, VT 2023

Göteborg eller digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
feb
06

06 februari

RADICALLY OPEN DIALECTIC BEHAVIOUR THERAPY

STOCKHOLM & DIGITALT DELTAGANDE. Kursanordnare : WISEMIND
feb
08

08 februari

Klinisk neuropsykologi, teori och metodik (PSKLNP), läsåret 2023

Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen kommer ges som hybrid- eller distanskurs. Det är därmed möjligt att genomföra kursen helt på distans. Kursanordnare: Stockholms universitet, psykologiska institutionen