Specialistkurs för psykologer Utbildning inom Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding RA8230

19 september

Plats: Digital via Zoom. Kursanordnare: Risling Partners

Risling Partners arrangerar specialistutbildning för femtonde året i rad. Utbildningen är upplagd så att den både inriktas på att du utvecklar dig själv som ett verktyg och utvecklar din förståelse av systemet/organisationen som du ska verka inom. Som handledare och konsult får du lära dig att hantera olika situationer, att få ihop en grupp och att vara processledare för gruppen samt använda metoder för både coaching, handledning och konsultation. Du får lära hur du utvecklar trygghetsfaktorerna i en organisation och att skapa god anknytning mellan deltagare i en grupp.

Utbildningens upplägg: Utbildningen är som helhet en avancerad utbildning inom handledning, coaching, konsultation, teambuilding och utveckling av personligt ledarskap. Varje termin startar med två dagars utbildning och träning i teambuilding. Deltagare väljer även ett personligt fördjupningsområde, t.ex. handledning i en grupp på en arbetsplats alternativt konsultinsats eller uppdrag som ledare, som de får kontinuerlig handledning på under både vår- och höstterminen. Utbildningen avslutas sedan med examination. Det går att gå enbart en termin som fördjupningskurs inom det fokus som den terminen har som innehåll. Teoretiskt integreras dynamisk-, systemisk-, kognitiv- och beteende-teori i arbetet med att utveckla personal och ledare i en organisation. Utvecklingsprogrammets målgrupp: Utbildningen passar dig som är legitimerad psykologer och som vill utveckla dig som handledare, coach, konsult, ledare för yrkesverksamma och som önskar arbeta både internt och/eller externt inom en organisation med din specialistkompetens som grund. Du får även träna teamarbete och att använda din professionella kunskap tillsammans med andra kompetenser så att största möjliga synergi sker till gagn för uppdraget. Utbildningen passar bra för dig som står inför ett nytt utvecklingssteg i din professionella karriär. Egen individuell utveckling: Utbildningen är upplevelsebaserad och du får även egen utveckling genom att pröva på de metoder som du lär dig för att utveckla andra. Utbildningen har således även fokus på att utveckla sig själv, sin självinsikt och eget fungerande i relation till omgivningen, dvs utveckla sin egen organisatoriska kompetens. Den egna personliga stilen är därför även i fokus. Olika verktyg som ger feedback på egen personlig stil och eget beteende i grupper ingår. Deltagarna arbetar med coaching och feedback till varandra för att utveckla varandras arbete i egna uppdrag. Detta kan även ge möjlighet att reflektera kring den egna individuella utvecklingsvägen. Utvecklingsprocessen: Utbildningen lägger stark tyngdpunkt på utvecklingsprocessen, som är lika viktig som det innehåll som fokuseras. Många av våra kursdeltagare har egen kompetens som kan vara hög inom de innehållsmässiga delarna. Det gemensamma kunskapsunderlaget blir bidrag till att utveckla och reflektera kring det tema som just är i fokus. Personligt ledarskap Under hösten är fokus på att utveckla dig själv och dina egna färdigheterna. Att med större insikt om dig själv arbeta som handledare, konsult, coach och processledare. Fokus är på människan i organisationen och individens utveckling. Du lär dig att använda dig själv som instrument som handledare, coach, konsult och ledare. Kurslitteraturen under hösten är mer riktad till att utvecklas som individ, handledare, coach och ledare (motsvarande 7,5 poäng). Organisatorisk kompetens Under våren är fokus mer på organisationen. Att förstå fokus och drivkrafter och situationsanpassa ditt arbete efter olika organisationsmönster. Du får lära att bedöma organisationstyp och studera hur olika organisationer ger olika förutsättningar och utvecklingsvägar för individen. Vi arbetar med hur det kontext man verkar inom påverkar och påverkas av arbetet med ledare och medarbetare. Du lär dig att vara handledare, coach, ledare och konsult i en organisation. Kurslitteraturen är mer inriktad mot grupp- och organisationsutveckling. Du får även lära om kris- och konflikthantering. Att utveckla ett relationsinriktat ledarskap och psykologiska kontrakt är viktig del av den organisatoriska kompetensen, speciellt i ledarskapet. (motsvarande 7,5 poäng).

sep
25

25 september

Lärande och utveckling i handledning

Östersund. Kursanordnare : Region Jämtland Härjedalen
sep
28

28 september

Unified Protocol för Barn och Ungdomar, HT 2023

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
05

05 oktober

Specialistkurs i Unified Protocol individuell och gruppbehandling, HT 23

Digitalt. Kursanordnare : Verksam Psykologi
okt
09

09 oktober

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare: ITB vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
okt
10

10 oktober

OBM steg 2 - två dagar

Malmö. Kursanordnare: L&B AB, Havinder & Carlström