Specialitet

Hur vet jag vilken specialitet jag ska välja?

Val av specialitet bör utgå från ditt intresse, dina framtida yrkesplaner och utifrån din nuvarande tjänst. Då det är ett omfattande arbete att bli specialist är det viktigtatt du vill jobba inom området en längre tid. Om du inte har ett arbete som passar för den specialiseringen du helst vill göra, bör du istället försöka få ett arbete inom det fältet. En specialistmentor kan hjälpa dig att tydliggöra specialistområdet och ge dig en bättre bild av lämpligt arbetsinnehåll, val av kurser etc. Utöver ditt egna intresse är det viktigt att ha sin utgångspunkt utifrån arbetsplatsens behov av specialistkompetens vid val av specialitet. Har du ett arbete med stor bredd är det viktigt att se till så att du får snäva in ditt arbete och fokusera mer tid på de arbetsuppgifter som rör specialistområdet. Åtminstone en tredjedel av dina arbetsuppgifter bör vara fördjupande inom specialistområdet.

Hur vet jag vilka kurser som godkänns inom min specialitet?

Studieplanen fyller syftet att du kan få ett förhandsgodkännande på de kurser du planerar (förutsatt att det är ackrediterade kurser eller uppfyller de formella kriterierna). Ackrediterade kurser kommer alltid godkännas inom den specialitet de är ackrediterade. Du kan få en kurs som är ackrediterad som fördjupningskurs för en annan specialitet godkänd som fördjupningskurs i din specialitet. Detta blir en bedömning utifrån ditt arbetsinnehåll och vilka övriga kurser du gått. Går du kurser som inte är ackrediterade behöver du göra en s.k. ekvivaleringsansökan. Här kan vi inte ge något förhandsgodkännande. I regel gäller att om kursen uppfyller de formella kriterierna för en specialistkurs och du och din mentor kan argumentera för hur den passar in i din specialistutbildning, så kommer kursen att godkännas. Vi rekommenderar i första hand att du går redan ackrediterade specialistkurser då ekvivaleringsprocessen kan ta tid och det finns viss osäkerhet kring godkännandet.

Hur vet jag vilket arbetsinnehåll som godkänns inom min specialitet?

Mål och kompetensbeskrivningar för respektive specialitet är under framtagande. I dem kommer du få en tydlig beskrivning av vilket arbetsinnehåll du behöver åstadkomma inom din specialisering. I väntan på att dessa är klara hänvisar vi till de korta beskrivningar som finns på hemsidan om specialiteterna, samt till din mentor. Mentorn fungerar som en erfaren och kunnig kollega inom fältet, som är väl bekant med specialistområdets tillämpade innehåll. Du redovisar din tjänstgöring vid antagning, i din studieplan och i din ansökan om behörighet. På samma sätt som med kurserna kan ett godkännande av studieplanen ses som ett förhandsgodkännande av att din tjänstgöring kommer att godkännas. Den slutgiltiga prövningen av att du uppnått tillräckliga krav på tjänstgöring görs när du ansöker om specialistbehörighet.