Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Nya regler för Specialistutbildningen

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Psykologförbundets inriktningsbeslut från januari 2022.

Genom ett ökat samarbete med lärosäten och regioner skapas gemensamma riktlinjer för att tydliggöra verksamhetsnytta och relevans för psykologers specialisering. Ett arbete pågår också med sikte på nationell reglering. Läs mer om förändringsarbetet här.

Antagning och drift av Psykologförbundets specialistutbildning kommer att fortsätta parallellt med förändringsarbetet. För att detta ska vara möjligt effektiviseras nu driften av den pågående specialistutbildningen genom nya regler.

 

 

För dig som antas till specialistutbildningen den 15 april 2024 eller senare börjar reglerna gälla direkt.

För dig som redan är antagen till specialistutbildningen börjar reglerna gälla den 15 april 2025 (det vill säga ett år senare).

Det här gäller för dig som:

Går utbildningen

Nya avgifter för utfärdande av behörighet från den 15 april 2025
Medlem: Den 15 april 2025 blir behörighetsavgiften 5 000 kr (ej momsbelagt). 
Icke medlem: Den 15 april 2025 blir behörighetsavgiften 20 000 kr + moms. 

Ekvivalering av enstaka kurser stoppas
Önskar du ekvivalera enstaka kurs som inte är ackrediterad behöver det göras innan den 15 april 2025. Undantag ges för de som specialiserar sig inom Hälsopsykologi, Funktionshindrens psykologi, Forensisk psykologi och Missbruk- och beroendepsykologi. Detta då kursutbudet är mycket begränsat inom specialiteterna. 

Ekvivalering av sammanhållna kurser genomförda innan antagning stoppas
Med undantag för psykoterapeutprogrammet och forskarutbildning. 

Studieplan genomförs för eget bruk och granskas inte längre av specialistkansliet
Den blivande specialisten ansvarar för att tillsammans med sin arbetsgivare välja kurser som är relevanta för verksamheten och den aktuella specialiseringen. Eget ansvar åberopas. 

Granskning av tjänstgöring genomförs endast vid behörighetsansökan
Den blivande specialisten ansvarar för att tillsammans med sin arbetsgivare säkerställa relevant tjänstgöring för den aktuella specialiteten under utbildningstiden.

Alla ackrediterade kurser kan numera tas som breddkurs inom samtliga specialiteter

Planerar att ansöka

Nya avgifter från den 15 april 2024
Medlem: Från den 15 april 2024 blir antagningsavgiften 2 000 kr och utfärdande av behörighet 5 000 kr (ej momsbelagt).

Icke medlem: Från den 15 april 2024 blir antagningsavgiften 8 000 kr + moms och utfärdande av behörighet 20 000 kr + moms.  

Ekvivalering av enstaka kurser stoppas
Den som antas efter den 15 april 2024 kommer endast kunna tillgodoräkna sig ackrediterade specialistkurser under sin specialisering. Undantag ges för de som specialiserar sig inom Hälsopsykologi, Funktionshindrens psykologi, Forensisk psykologi och Missbruk- och beroendepsykologi. Detta då kursutbudet är mycket begränsat inom specialiteterna. 

Ekvivalering av sammanhållna kurser genomförda innan antagning stoppas
Med undantag för psykoterapeutprogrammet och forskarutbildning. 

Studieplan genomförs för eget bruk och granskas inte längre av specialistkansliet
Den blivande specialisten ansvarar för att tillsammans med sin arbetsgivare välja kurser som är relevanta för verksamheten och den aktuella specialiseringen. Eget ansvar åberopas. 

Granskning av tjänstgöring genomförs endast vid behörighetsansökan
Den blivande specialisten ansvarar för att tillsammans med sin arbetsgivare säkerställa relevant tjänstgöring för den aktuella specialiteten under utbildningstiden.

Går/gått en sammanhållen specialistutbildning

Studerande som antas på en sammanhållen utbildning som förbundet ackrediterat behöver inte antas hos förbundet. Däremot behöver de ansöka om behörighet efter avslutad utbildning och då betala en behörighetsavgift:

2 000 kr (ej momsbelagt) för medlemmar i Psykologförbundet.

6 000 kr + moms för icke medlemmar.

Här kan du läsa mer om att gå sammanhållen specialistutbildning.

Disputerat

Studerande som disputerat får tillgodoräkna sig två breddkurser från genomförd forskarutbildning. Intyg på doktorsexamen skickas in.

Gått psykoterapeutprogram

Den studerande får tillgodoräkna sig 5 FK inom specialiteten psykologisk behandling/psykoterapi.

Den studerande får tillgodoräkna sig 2 FK + 2 BK inom specialiteterna Klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykologi.

För övriga specialiteter räknas psykoterapeutprogrammet som 2 BK.

Vill genomföra en andra specialistutbildning

Ny specialisering kan påbörjas först efter att behörighet är utfärdad för den första.

Den studerande får tillgodoräkna sig introduktionskurs, specialistkollegium och två breddkurser från den tidigare specialiteten.