Specialiteter

Specialistutbildningen innehåller tio specialiteter. Dessa specialiteter kan representera övergripande klassiska områden som arbets- och organisationspsykologi och pedagogisk psykologi eller utgöras av mer avgränsade kompetensområden, som de kliniska specialiteterna. Kunskapsutvecklingen ska vara en central faktor för styrning av nya specialiteter. Specialiteter behöver vara en produkt av både professionsöverväganden och aktuella samhällsintressen.

Information till dig som ska påbörja en ackrediterad specialistutbildning som leder till specialistpsykolog


Allmän information

Specialistutbildningar för psykologer finns idag vid fem svenska lärosäten. Vid Ericastiftelsen, Karolinska institutet, Stockholms universitet, och Uppsala universitet ges psykoterapeutprogram som ger behörighet inom specialiseringen Psykologisk behandling / psykoterapi. Vid Karolinska institutet (Kompetenscentrum för psykoterapiforskning) ges även en specialistutbildning som ger behörighet inom specialiseringen Klinisk barn- och ungdomspsykologi. Utbildningarna är ackrediterade vilket innebär att de har bedömts uppfylla de krav avseende innehåll, omfattning och kvalitet som ställs för kurser inom specialistutbildningen. Du kan läsa mer om specialistutbildningen och de olika specialiseringsinriktningarna på psykologförbundets hemsida.

De ackrediterade utbildningsprogrammen innefattar alla de kurser som krävs för specialistexamen. Däremot är det även vissa saker utöver utbildningen som du själv behöver göra för att få ut din specialistexamen. Nedan listar vi vad du som student behöver tänka på vid antagning, under pågående utbildning och när du är klar med din utbildning. Vid frågor kring specialistutbildningen är du välkommen att maila till Psykologförbundets utbildningsavdelning: specialist@psykologforbundet.se.

Vid antagning

 • När du tackar ja till att gå en ackrediterad specialistutbildning ska du så snart som möjligt även söka in till specialistutbildningen. Du ansöker via Psykologförbundets hemsida.

Se denna länk: Utbildningsansökan – SacoTemplates (psykologforbundet.se)

 • För att bli antagen till specialistutbildningen krävs legitimation som psykolog, godkänd i Sverige. Man ska även vara yrkesverksam som psykolog inom för vald specialitet relevant tillämpningsområde. När du har anmält dig får du inom några veckor en bekräftelse från oss via mail.
 • I samband med anmälan ska du även betala en anmälningsavgift. Avgiften är idag 1000 kronor för medlemmar i psykologförbundet och 4000 kronor för övriga ansökande.

Under utbildningen

 • Ett krav för specialistexamen är att du har minst fem års arbetserfarenhet som legitimerad psykolog. 
 • Av denna arbetserfarenhet ska 30 % ha varit inriktad specifikt på området för din specialisering.
 • Du får tillgodoräkna dig max två års arbetserfarenhet från tiden innan du antogstill specialistutbildningen, och tre år ska vara under pågående utbildning.
 • Om du har frågor som rör kravet på arbetserfarenhet ska du vända dig till Psykologförbundets utbildningsavdelning.
 • Vid frågor kring kurser ska du vända dig till ditt lärosäte.

När utbildningen är avklarad

 • När du har genomfört hela din utbildning med godkänt resultat ska du ansöka om specialistbehörighet. Blankett för ansökan finns på Psykologförbundets hemsida. 
 • I de fält som är avsedda för kurser ska du inte ange vilka enskilda kurser du läst, utan enbart vilken ackrediterad utbildning du har gått.   
 • Du ska även maila titeln på din uppsats till Specialistutbildningen då den kommer att anges på ditt diplom.  
 •  Avgiften för behörighetsansökan är 3000 kronor för medlemmar i Psykologförbundet och 12 000 kronor för övriga.