Specialiteter

Specialistutbildningen innehåller tio specialiteter. Dessa specialiteter kan representera övergripande klassiska områden som arbets- och organisationspsykologi och pedagogisk psykologi eller utgöras av mer avgränsade kompetensområden, som de kliniska specialiteterna. Kunskapsutvecklingen ska vara en central faktor för styrning av nya specialiteter. Specialiteter behöver vara en produkt av både professionsöverväganden och aktuella samhällsintressen.