Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologi (A&O-psykologi) är ett av psykologins allra äldsta och största kunskaps- och tillämpningsområden, vid sidan av klinisk och pedagogisk psykologi.

I Europa benämns området “Work & Organizational Psychology” och i USA “Industrial & Organizational Psychology”. Ofta skiljer man inte på arbets- respektive organisationspsykologi, men ibland görs en uppdelning. Work Psychology handlar bl.a. om arbetets innehåll, arbetsanalys och arbetsutformning, samt arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterad hälsa. Här är individen och individens arbetsuppgifter i fokus. Organizational Psychology behandlar främst organisationsutveckling, ledarskap, grupper och team. Här betraktas individen som medlem i en organisation. Begreppet Personnel Psychology är också relativt vanligt förekommande för att beteckna de delar av A&O-psykologin som angränsar till personalarbete/Human resources, såsom rekrytering och urval, personalutveckling och personalavveckling. Psykologer är verksamma inom samtliga dessa delområden.

Som specialist inom A&O-psykologi arbetar man med förståelsen av organisationens struktur, funktion och dynamik samt förståelsen för vad rådande samhällsförhållande betyder för arbetslivet och livet i organisationer. Specialisten använder denna kunskap till analys och problemlösning och till att stödja individer, grupper och organisationer i sin utveckling.