Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologi (A&O-psykologi) är ett av psykologins allra äldsta och största kunskaps- och tillämpningsområden, vid sidan av klinisk och pedagogisk psykologi.

I Europa benämns området “Work & Organizational Psychology” och i USA “Industrial & Organizational Psychology”. Ofta skiljer man inte på arbets- respektive organisationspsykologi, men ibland görs en uppdelning. Work Psychology handlar bl.a. om arbetets innehåll, arbetsanalys och arbetsutformning, samt arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterad hälsa. Här är individen och individens arbetsuppgifter i fokus. Organizational Psychology behandlar främst organisationsutveckling, ledarskap, grupper och team. Här betraktas individen som medlem i en organisation. Begreppet Personnel Psychology är också relativt vanligt förekommande för att beteckna de delar av A&O-psykologin som angränsar till personalarbete/Human resources, såsom rekrytering och urval, personalutveckling och personalavveckling. Psykologer är verksamma inom samtliga dessa delområden.

Som specialist inom A&O-psykologi arbetar man med förståelsen av organisationens struktur, funktion och dynamik samt förståelsen för vad rådande samhällsförhållande betyder för arbetslivet och livet i organisationer. Specialisten använder denna kunskap till analys och problemlösning och till att stödja individer, grupper och organisationer i sin utveckling.

Relevant tjänstgöring: Vanliga arbetsuppgifter är arbetspsykologisk utredning och urval, utredning av och insatser för att förbättra arbetsmiljö och hälsa i arbetslivet samt utveckling av grupper, organisationer och ledare. Vanliga arbetsplatser omfattar arbetsförmedlingen, rekryteringsmyndigheten, konsultföretag inom urval och rekrytering, företagshälsovård samt konsultföretag inriktade mot organisations- och ledarskapsutveckling.

Vid specialisering inom arbets- och organisationspsykologi krävs en tjänstgöring om minst 30 % där psykologen tillämpar arbetspsykologisk metodik och arbetar evidensbaserat i sitt hantverk i syfte att främja utveckling för individer, grupper och organisationer i deras arbetssammanhang. Ett uppdrag som verksamhetsutvecklare inom exempelvis psykiatrin godkänns inte eftersom fokus är på utveckling av egen verksamhet vilket är relevant för psykologer inom samtliga specialiteter. Vid den typen av tjänstgöring kan det dock vara lämpligt att gå sina breddkurser inom AO-området.