Forensisk psykologi

Specialistinriktningen Forensisk psykologi är den del av psykologin som integrerar psykologi och rättsväsende. Klinisk psykologi med inriktning forensisk psykologi innefattar klinisk psykologisk verksamhet inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också vissa delar av allmänpsykiatrisk verksamhet. De juridiska förutsättningarna för psykologens arbete inom forensisk verksamhet skiljer sig på flera avgörande sätt från annan psykologisk verksamhet.

Psykologen inom det forensiska området behöver omfattande kunskaper i juridik, organisation och etik. Psykologen måste också behärska de särskilda utredningsmetoder som används, inklusive metoder för riskbedömning. Vidare ska psykologen kunna bedriva behandling i de specifika behandlings-/påverkansprogram som används och kunna utarbeta särskilda behandlingsprogram för diagnosöverskridande tillstånd. Därutöver måste psykologen också ha träning i att kommunicera resultat från utredningar och riskbedömningar till uppdragsgivare inom sociala och juridiska verksamheter