Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Forensisk psykologi

Specialiteten Forensisk psykologi integrerar psykologi och rättsväsende och innefattar klinisk psykologisk verksamhet inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också vissa delar av allmänpsykiatrisk verksamhet. De juridiska förutsättningarna för psykologens arbete inom forensisk verksamhet skiljer sig på flera avgörande sätt från annan psykologisk verksamhet.

Psykologen inom det forensiska området behöver omfattande kunskaper i juridik, organisation och etik. Psykologen måste också behärska de särskilda utredningsmetoder som används, inklusive metoder för riskbedömning. Vidare ska psykologen kunna bedriva behandling i de specifika behandlings-/påverkansprogram som används och kunna utarbeta särskilda behandlingsprogram för diagnosöverskridande tillstånd. Därutöver måste psykologen också ha träning i att kommunicera resultat från utredningar och riskbedömningar till uppdragsgivare inom sociala och juridiska verksamheter.

Vidare ska specialisten kunna leda det psykologiska arbetet på en verksamhet vilket innebär att handleda kollegor, etablera styrsystem och riktlinjer samt upprätta systematisk kvalitetsutvärdering inom den verksamhet som specialisten arbetar vid.

Relevant tjänstgöring: klinisk psykologisk verksamhet inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också vissa delar av allmänpsykiatrisk verksamhet.