Funktionshindrens psykologi

Specialistinriktningen Funktionshindrens psykologi som ämnesområde inbegriper både teoretisk kunskap om psykologiska aspekter på hur det är att leva med betydande medfödda, tidigt förvärvade eller andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och praktiska färdigheter baserade på nämnda kunskap. Centralt för ämnesområdet är hur intra- och interpsykologiska fenomen och processer påverkas av och samspelar med funktionsnedsättningar.

Kunskap om utvecklingspsykologi och utvecklingsrelaterade kognitiva-, emotionella-, sociala- och fysiska avvikelser intar således en särställning för ämnesområdet, men kunskap hämtas också från en rad olika akademiska områden såsom neuropsykologi, positiv psykologi, kognitionspsykologi, perceptionspsykologi, åldrandets psykologi, klinisk psykologi, inlärningspsykologi och pedagogik. Praktiskt psykologarbete inom inriktningen funktionshindrens psykologi är brett, komplext och utmärks av stor heterogenitet vad gäller patientgruppen (från högpresterande patienter med autismspektrumtillstånd till patienter med djupgående intellektuell funktionsnedsättning) och arbetsmetoder (konsultation/handledning till personalgrupper, utbildning, utredning/bedömning eller individuella samtalskontakter).