Bloggar

Här hittar du de senaste blogginläggen från Sveriges Psykologförbund.

Visa

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2021-01-22

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

2021-01-21

Ytterligare ett tillämpningsområde av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara utmaningar som...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 10: Minskad ojämlikhet

2021-01-20

”En rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

2021-01-19

Vid en första anblick är detta ett målområde som känns avlägset uppdraget att leda psykologernas...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

2021-01-18

Under mina reflektioner hittills är det egentligen inget mål som har känts svårt att relatera til...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 7: Hållbar energi för alla

2021-01-15

Liksom gårdagens mål om tillgång till rent vatten och sanitet har hållbar energi nära kopplingar...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 6: Rent vatten

2021-01-14

Det är nog få saker jag tar så för givet som självklar tillgång till rent vatten.

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

2021-01-13

Jag citerar ur målbeskrivningen: ”Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytan...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 4: God utbildning för alla

2021-01-12

Detta var under de 15 år jag var verksam som psykolog inom skola/elevhälsa mitt primära uppdrag a...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 3: God hälsa och välbefinnande

2021-01-11

Målet gäller "för alla i alla åldrar" och det poängteras att människors hälsa påverkas av...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 2: Ingen hunger

2021-01-08

”Hunger är den främsta dödsorsaken i världen” står det i detta andra av FNs globala mål. Dessutom...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Hållbarhetsmål 1: Ingen fattigdom

2021-01-07

Min kunskaps- och inspirationskalender börjar idag, med en tung lucka. När jag läser om detta mål...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Ny dag, nytt år och nya möjligheter

2021-01-01

Ny dag, nytt år, nya möjligheter att samarbeta för ett samhälle och en värld som är mer hållbar f...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Ordförandeblogg 21 december

2020-12-21

Mattias Lundberg skriver på psykologtidningen.se om behovet av en tydlighet runt psykologernas...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Vi behöver stå för mångfald, komplexitet och ett intellektuellt öppet förhållningssätt till kunskap

2020-12-15

Ulf Rådberg, psykologstudent i Uppsala skriver i ett debattinlägg i Psykologtidningen ”Det är hög...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Psykologförbundets ordförande kommenterar regeringens beslut om nya restriktioner

2020-11-17

Igår lyssnade jag när myndigheter och politiker informerade om att coronasmittan fortsätter att...

Kategorier: Välj bloggare, Jaime Aleite, Anders Wahlberg, Martin Björklind, Maria Enggren Zavisic, Kristina Taylor, Sara Renström

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Kategorier: Välj bloggare, Sara Renström