2019-05-10

Arbetsförmedlingen behöver fler psykologer – inte färre

ANDERS WAHLBERG. Nu i dagarna får cirka 130 psykologer på Arbetsförmedlingen sina uppsägningsbesked. Ett oerhört tråkigt besked för dessa psykologer men också för de psykologer som finns kvar i organisationen.

Psykologer är en eftertraktad grupp på arbetsmarknaden så jag känner mig inte orolig att de uppsagda ska bli arbetslösa, men jag förstår att det är en besvikelse att man inte får fortsätta med sitt viktiga arbete på Arbetsförmedlingen. Jag känner en större oro för att man från Arbetsförmedlingen inte förstår att använda den kompetens som psykologer besitter och nu gäller det att bevaka att man tar vara på kompetensen och ser till att man inte förlorar än fler psykologer som söker sig till annat.

Min största oro är emellertid för de arbetssökanden som psykologerna arbetar med. Personer med funktionshinder eller som av andra skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Vem ska hjälpa dem att se vilka resurser de har som gör att de kan matchas mot ett arbete? Vem ska berätta vad som behövs för att man ska klara av arbetet och tillföra samhället och företagen resurser och dessutom känna att man har en viktig plats i samhället? Visst har kommunerna en viss kompetens och ett visst ansvar på området men de har varken den fulla kompetensen eller resurserna att ta över. Landstingen ska arbeta med hälsa och ohälsa men det är inte det som de arbetssökande har fått hjälp med på Arbetsförmedlingen. Det finns ingen som kan ta över psykologerna på Arbetsförmedlingens arbete. Det innebär att det handlar om en nedmontering av möjligheter för väldigt behövande grupper som inte heller protesterar så högljutt som politiker som värnar om regionalpolitik.

Under en lång tid har det varit ett problem att sjuka och funktionshindrade fallit mellan stolarna. Risken är nu att det inte finns några stolar att falla mellan utan att man accepterar att de inte får den hjälp de behöver. Vi får hoppas att ansvarstagande politiker och beslutsfattare vaknar upp. Arbetsförmedlingen behöver fler psykologer – inte färre.

Nyheter

Psykologförbundets ordförande kommenterar regeringens beslut om nya restriktioner

2020-11-17

Igår lyssnade jag när myndigheter och politiker informerade om att coronasmittan fortsätter att...

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Pride 2020

2020-07-31

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

En drabbande brist på behandling

2020-04-07

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i...