2024-03-06

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorna rör förbundets politik och arbete angående professions- och villkorsfrågor, förbundets uppdrag och ansvar, och ibland även med förslag på vad förbundet borde göra respektive inte borde ägna sig åt. Det här är en välkommen och nödvändig dialog i en demokratisk organisation!

Den senaste tiden har medlemmar efterfrågat ett ställningstagande i den pågående konflikten mellan Hamas och Israel; en konflikt som skapat en global debatt om skuld och ansvar för rättigheter och trygghet. Vi är många som berörs och förfasas över kriget, våldet och hur det drabbar oskyldiga civila och Psykologförbundets styrelse har vid flera tillfällen diskuterat frågan om ställningstagande i denna, liksom i andra utrikespolitiska kriser, krig och konflikter. Vår bedömning är att det inte är Psykologförbundets roll att göra den sortens uttalanden. Människor dödas och förtrycks dagligen i länder runt om i världen, och vi menar att en svensk facklig organisation bör jobba emot kränkningar av mänskliga rättigheter på andra sätt.

En del medlemmar har reagerat på att man uppfattar att Psykologförbundet tog aktiv ställning när Ryssland invaderade Ukraina och därför borde göra det även i det pågående kriget mellan Hamas och Israel. Men en stor del av förbundets engagemang då Ryssland invaderade Ukraina var kopplad till EFPA:s tidiga beslut att rösta om uteslutning av det ryska Psykologförbundet. Att bjuda in ukrainska psykologer som flytt till Sverige, och efterfråga vilken typ av stöd förbundet skulle kunna erbjuda dem, menar vi, var en självklarhet för oss som psykologernas fack- och professionsförbund, och något helt annat än att göra offentliga ställningstaganden om krig.

Psykologförbundet har både möjlighet och ansvar att stötta och ha kontakt med kollegor runt om i världen, och hur vi bäst kan göra det, är ett ständigt utforskande. Det är möjligt att denna del av Psykologförbundets verksamhet kommer att förändras som en följd av växande politisk spänning och oro runt om i världen. Det här är komplexa frågeställningar, och som förtroendevalda jobbar vi ständigt med att göra så väl underbyggda och kloka bedömningar som möjligt, även i de mest laddade frågor.

Att medlemmar har olika åsikter gällande förbundets politik och i andra politiska frågor är självklart, liksom att detta också kan göra oss starkare – om vi lyckas skapa och upprätthålla en struktur, samtalsutrymmen och samtalsklimat där åsikter och perspektiv öppet och respektfullt prövas mot och med varandra.

Demokratin har ständiga utmaningar; den måste klara att säkra såväl majoritetens liksom minoriteternas rättigheter. Den kräver aktiva medlemmar där några är villiga att ta på sig förtroendeuppdrag, och den kräver grundläggande tillit till varandra. I dagens politiska klimat, som alltför ofta präglas av polaritet, snabba och kategoriska beslut – även i mycket komplexa frågor – och en diskurs av ”vi och dom”/”rätt och fel”, finns stor risk att de demokratiska principerna ”kidnappas”. 

Som ordförande känner jag själv ofta trycket att snabbt välja sida, ”för” eller ”emot”, även inför utmaningar som troligtvis inte kan hanteras på det sättet för en hållbar lösning. Det är ett tryck som Bob Dylan kärnfullt beskriver i sin låt från 1989, Political world:

"We live in a political world, turning and thrashing about. As soon as you’re awake you’re trained to take what looks like the easy way out."

En risk med det snabba och hårda samtalsklimatet är att vi alltför lätt misstror varandras intentioner och skäl att göra andra bedömningar än våra egna. Min övertygelse är att vi måste orka stå emot det, och stanna kvar i den ovissa positionen längre än vad som är bekvämt.

Jag skriver och pratar ofta om att varje medlem kan göra skillnad, att Psykologförbundet behöver fler aktiva och förtroendevalda och att förbundet ”är” våra medlemmar. Det gör jag inte för att skjuta över mitt ansvar på någon annan. Jag gör det för att påminna om att ansvaret för vårt demokratiska klimat är just ett gemensamt ansvar. Och för att visa på möjligheten för fler medlemmar att påverka i frågor som är viktiga för en, att känna mening i ett kollektivt projekt och bidra till ett starkt förbund – ett förbund som når framgång i de frågor och mål som medlemmarna genom kongressen beslutat är de mest prioriterade.

Varmt välkommen med ditt engagemang, med dina perspektiv – med både din röst och dina öron.

Nyheter

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

I går återupptog vi arbetet med hur SKR och sjukvårdens professionsföreträdare gemensamt kan bidr...