Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Sveriges Psykologförbund.

Visa

Primärvårdspsykologer arrangerade träff i Göteborg

2023-03-27

Nätverket för primärvårdspsykologer inom Psykologförbundet arrangerade kompetens- och nätverksträ...

Samsjuklighetsutredningen – vill du delta på remissmöte?

2023-03-22

Är du intresserad av frågan om tvångsvård kring skadligt bruk och beroende? Arbetar du på statlig...

Kollektivavtalet - för en tryggare anställning

2023-03-17

Den 17 mars firar vi Kollektivavtalets dag! Fler än 9 av 10 anställda i Sverige omfattas av...

Förbundsordförande Kristina Taylor besökte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

2023-02-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor besökte Socialdepartementet och socialminister Jako...

Förbundsordförande Kristina Taylor intervjuas i Sveriges Radio med anledning av bristerna i barnpsykiatrin

2023-02-15

Det är allvarligt att det erbjuds behandling som inte ger effekt eller följer riktlinjerna, säger...

Kategorier: Förbundet tycker

Förbundet deltar i SKR:s Uppdrag psykisk hälsa

2023-01-20

Anders Printz, chef för Uppdrag psykisk hälsa på Sveriges kommuner och regioner SKR, träffade...

Psykologförbundet i samtal med kungaparet – om vikten av en motståndskraftig befolkning

2023-01-09

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor hade ett samtal med kungaparet i samband med...

Psykologförbundet på möte om Tidöavtalet med flera fackförbund

2022-12-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor deltog i ett rundabordssamtal initierat av Arena Id...

A-kassans datasystem åter öppet igen

2022-12-06

A-kassornas datasystem är nu i gång igen efter flera dagars nedstängning. Den som tidrapporterar...

Kongress 2023 - rösta på den som ska föra din talan!

2022-12-02

Den 13-14 maj 2023 håller Psykologförbundet kongress. Då bestämmer kongressombuden vad förbundet...

”Johan Cullberg ingav hopp”

2022-12-01

Stockholms psykiaterförening och Natur & Kultur bjöd igår, den 30 november, in till en minneskväl...

Norges etikråd byter till den svenska modellen

2022-11-29

Vid det norska psykologförbundets landsmöte förra veckan beslutades om en förändrad modell för...

Nu kan du nominera till förtroendeposter inom Psykologförbundet

2022-11-24

På kongressen utses förbundets styrelse, förtroenderevisor samt ordförande och ledamöter till...

Nu kan du nominera kongressombud och skicka in motioner för kongressen 2023

2022-11-22

Ta chansen och nominera den person du vill ska vara med och påverka vad Psykologförbundet ska...

Psykologen och opinionsbildaren Hédi Fried har avlidit

2022-11-20

En unik människa och ambassadör för det mellanmänskliga mötet.

Psykologförbundet deltog i Ukraina-manifestation

2022-11-16

Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor höll ett tal på Ukrainas plats utanför den ryska...

Dags för löneenkät 2022 - får vi låna din lön?

2022-11-10

Nu är årets löneenkät utskickad till alla yrkesverksamma medlemmar. Du kan besvara enkäten via de...

Psykologförbundet värd för möte med nordiska psykologförbunden

2022-10-28

Varje termin träffas de nordiska psykologförbundens ordföranden och direktörer samt studentrepres...

Nationalkommittén för psykologi delar ut pris till ung forskare

2022-10-18

Hur ser evidensen ut för psykologiska behandlingar av stressrelaterad sjukdom och vart ska vi gå...

Världshälsodagen för psykisk hälsa

2022-10-10

Den internationella världshälsodagen för psykisk hälsa, uppmärksammas runt om i världen, i dag de...