Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Sveriges Psykologförbund.

Visa

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

2017-12-19

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrel...

Nytt klagomålssystem i vården

2017-12-19

Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser om hälso- och sjukvårdens klagomålssystem ikraft.

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

2017-12-13

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression o...

Vi gratulerar Ulrika Edwinson, förbundsdirektör för Sveriges Psykologförbund som har valts in som ledamot i Sacos styrelse

2017-11-24

"Det ska bli mycket spännande att få vara med i arbetet med att stärka SACOs och akademikers...

#inteförhandlingsbart

2017-11-22

Ett gemensamt upprop, "#inteförhandlingsbart” har samlat 1501 kvinnor från hela fackföreningsröre...

Vem ska jag kontakta om jag utsätts för sexuella trakasserier på min arbetsplats?

2017-11-16

Det du bör göra vid sexuella trakasserier är att påtala för den som trakasserar att beteendet är...

Sveriges Psykologförbund ny medlem i Folk och Försvar

2017-11-13

Folk och Försvar arbetar med frågor som rör säkerhet och fred. Frihet och demokrati finns på...

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-31

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavt...

Psykologförbundet uppmärksammar "Världsdagen för psykisk hälsa"

2017-10-10

Den 10 oktober är Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen är instiftad av världshälsoorganisationen...

Saco-S har fått igenom att parterna ska öka insatserna för ett hållbart arbetsliv

2017-09-26

Årets förhandlingar på det statliga området har avslutats. Det har bland annat resulterat i att E...

Sveriges Psykologförbund kommenterar Budgetpropositionen för 2018 - Ett välkommet tillskott!

2017-09-20

Regeringen presenterar en budget för år 2018 med många förtjänstfulla insatser inom välfärdssekto...

"Skolkommissionens förslag skulle stärka elevhälsan i hela landet"

2017-09-08

Det skriver Heike Erkers, Åsa Fahlén och Anders Wahlberg idag i debattartikel i UNT. Läs artikeln...

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

2017-09-08

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen....

Använd elevhälsan för att förändra skolan

2017-08-16

Nu börjar ett nytt läsår i våra skolor. Ett läsår präglat av att ny kunskap och nya färdigheter s...

Inte ok att "bota" homosexualitet

2017-08-05

Det bekymrar oss att få höra att det fortfarande 2017 finns individer som beskriver möten med...

BUP personal tvingas dölja vårdköer

2017-07-13

P4 Stockholm granskar barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm i tre delar. P1 morgon har med...

Många med psykisk ohälsa får inte rätt behandling

2017-06-27

Fyra företrädare från Sveriges Psykologförbund och dess nationella föreningar och nätverk har...

Den glömda gruppen

2017-06-27

Förbundsordförande Anders Wahlberg gästbloggar hos Samordnaren för psykisk hälsa, om vår tids tab...

BUP behöver nytänk och högre löner

2017-05-24

Annika Westergård, ordförande för Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen, och Tove Gelin,...

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

2017-05-09

AkademikerAlliansen, OFRs kommunala förbundsområden och Kommunal har kommit överens med Sveriges...