2023-09-01

Anmälningsplikten strider mot mänskliga rättigheter och vår yrkesetik

Trots massiv kritik från bland andra Saco, samt de 21 fackförbund som ingår i federationen, väljer nu regeringen att gå vidare med sitt förslag om en angiverilag.

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet där bland annat frågan om anmälningsplikt för offentlighetsanställda ingår. Enligt direktiven ska utredaren se över om offentlighetsanställda ska vara skyldiga att rapportera människor som inte har uppehållstillstånd. Utredaren ska också undersöka vilka konsekvenserna blir för de som inte anmäler.

 – Förslaget, som innebär att psykologer inom offentlig verksamhet kan bli skyldiga att anmäla patienter och klienter som saknar uppehållstillstånd, strider mot psykologprofessionens grundläggande yrkesetik men också mot mänskliga rättigheter, säger Kristina Taylor, ordförande i Sveriges Psykologförbund och fortsätter:

– Människor måste kunna känna sig trygga att vända sig till skola, vård och socialtjänst utan rädsla för att bli angivna. Dessa verksamheter bygger på tillit därför är det helt orimligt att ålägga en anmälningsplikt på medarbetare.

Enligt Kristina Taylor är regeringens väg fel väg att gå. Förslaget innebär att tilliten mellan patienter och vårdgivare undergrävs, men tilliten undergrävs även till myndigheter och dess medarbetare och mellan arbetstagare, arbetsgivare och till politiker. Vilket, enligt henne, är djupt allvarligt.

– Det vi behöver i dag är mer tillit, inte mindre, om vi ska vända det läge som råder i hela välfärdssektorn, som har enorma utmaningar med patientsäkerhet, ojämlik tillgång, kompetensförsörjning och bristande arbetsmiljö. Detta är något vi menar att utredningen och regeringen behöver ta på största allvar.

Psykologförbundet följer arbetet med utredningen och kommer att se över hur förbundet centralt och lokalt kan stötta medlemmar i att hantera konsekvenserna av regeringens förslag.

Här kan du läsa debattartiklar om angiverilagen där bland andra Saco och Psykologförbundet medverkar: 

 


 


Kort om regeringens förslag Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet

Regeringen har beslutat att:

  • Göra en översyn av regelverket om inre utlänningskontroller för att förbättra myndigheternas möjligheter att kontrollera personers rätt att vistas i landet,
  • ta ställning till om preskriptionstiden för avlägsnandebeslut ska för­längas eller avskaffas och om återreseförbud ska kunna bestämmas till längre tid än i dag,
  • ta ställning till hur fotografier och fingeravtryck ska kunna användas i utlänningsärenden i större utsträckning och på ett mer effektivt sätt,
  • analysera om dna-analyser ska kunna användas i vissa utlännings­ärenden i identifieringssyfte och lämna förslag på hur en sådan ordning skulle kunna utformas, och
  • föreslå ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner för att bland annat stärka arbetet med verkställighet.
  • Här finns direktiven i sin helhet 

Regeringen förlänger utredningstiden. Det som rör preskriptionstid för avlägsnandebeslut och återreseförbud delredovisas senast den 31 januari 2024, och helheten redovisas senast den 30 september 2024.


 

Formuleringen "Jag är psykolog, inte gränspolis" är hämtad från Sveriges Läkarförbunds kampanj "Jag är läkare, inte gränspolis". 

 

 

Nyheter

Erik Andersson får Stora Psykologpriset 2023

2023-09-20

Årets vinnare av Stora Psykologpriset 2023 är Erik Andersson, psykolog, PhD, docent i klinisk...

Tre finalister till Stora Psykologpriset 2023

2023-09-08

Juryn till Stora Psykologpriset konstaterar att samtliga 21 nominerade psykologer ”imponerar stor...

Anmälningsplikten strider mot mänskliga rättigheter och vår yrkesetik

2023-09-01

Trots massiv kritik från bland andra Saco, samt de 21 fackförbund som ingår i federationen, välje...

Nordiska etikråden på EFPA-kongressen

2023-07-06

På EFPA:s internationella psykologkongress (ECP), som pågår denna vecka i Brighton, samlas...

Psykologförbundet i Almedalen 2023: ”Hoppfullt att vi är så många som vill bidra och samarbeta”

2023-07-06

Almedalen är över för den här gången. På plats för att förankra förbundets prioriterade frågor oc...