2024-05-27

”Att engagera sig fackligt som student ger en ovärderlig inblick i vår framtida profession”

Kommande verksamhetsår kommer Studeranderådet att ledas av psykologstudenterna Johannah Juhlin och Fredrik Nilsson, båda studerande vid Karolinska institutet. Besluten togs på den digitala Rådskonferensen, som anordnades den 25 maj.

(Från vänster) Mathias Terwander Stintzing; ny ledamot i Studeranderådet, Johannah Juhlin, ny ordförande och Fredrik Nilsson; ny vice ordförande.

På den digitala Rådskonferensen valdes, traditionsenligt, ny ordförande och vice ordförande till Studeranderådet, SR. Till vice ordförande valdes Fredrik Nilsson, som läser termin 10 vid Karolinska institutet. Och till ordförande valdes Johannah Juhlin, tidigare vice ordföranden för SR.

Hur gick tankarna när du fick frågan att ställa upp i valet av ordförande?

– Jag blev oerhört hedrad och glad över att bli tillfrågad! Det är ett stort förtroende och jag ser det som en fantastisk möjlighet att ytterligare fördjupa mitt engagemang och bidra ännu mer till vårt gemensamma arbete. Att fortsätta att vara en del av både förbundsstyrelsen och Studeranderådet känns väldigt meningsfullt. 

Hur ser du på att leda SR tillsammans med Fredrik Nilsson som vice ordförande?

– Jag ser verkligen fram emot samarbetet med Fredrik och vi har redan börjat diskutera våra satsningar och mål för året. Vi kompletterar varandra väl i våra sätt att tänka och arbeta, vilket jag tror kommer att leda till ett framgångsrikt samarbete. Men mest av allt ser jag fram emot att arbeta tillsammans med hela rådet som ett starkt team.

Vad tar du med dig från ditt uppdrag som vice ordförande?

– Det har varit ett väldigt lärorikt år. Jag har fått en djupare förståelse för Studeranderådets arbete, betydelsen av att driva viktiga frågor för våra medlemmar och att vi behöver arbeta för att nå ut med information om förbundet till studenterna. Vi har haft många givande diskussioner om psykologassistent- och PTP-tjänster. Det har också varit värdefullt att delta vid hela två PS, två stormöten och att möta psykologstudenter från hela Sverige.

Vad vill och kan du bidra med?

– Först och främst brinner jag verkligen för det arbete vi utför. Genom mina tidigare uppdrag både lokalt och nationellt har jag fått omfattande erfarenhet av att driva frågor och skapa förändring. För man kan verkligen skapa förändring! Därtill strävar jag alltid efter att vara en närvarande, engagerad och stöttande kollega. Jag älskar att arbeta i grupp.

 Vilka är de tre viktigaste frågorna för SR att driva?

– Vi ser mycket allvarligt på neddragningarna av PTP-tjänster i flera regioner. Dessa tjänster är avgörande för att vi ska kunna erhålla vår legitimation och börja arbeta som psykologer. Neddragningarna riskerar att försena våra karriärer och hotar dessutom kvaliteten på den psykologiska vården. Att minska antalet PTP-platser är en kortsiktig lösning som kommer att leda till långsiktiga negativa konsekvenser – både för oss studenter och för patienterna.

– En annan central fråga är att öka synligheten för Psykologförbundet och Studeranderådet, så att alla psykologstudenter tidigt förstår vår roll och betydelse. Många känner dessvärre inte till oss idag. Kongressen 2023 beslutade att satsa på att öka andelen studentmedlemmar och förbundet har inlett arbetet med detta. Resultatet är en imponerande ökning av studentmedlemmar med 30 procent sedan december 2023, vilket är otroligt glädjande!

– Sist men inte minst är det alltid aktuellt att arbeta för förbättringar av psykologassistenttjänster.

Nämn ett skäl varför psykologstudenter ska engagera sig fackligt!

– Först och främst är det fantastiskt roligt! Att engagera sig fackligt som student ger en ovärderlig inblick i vår framtida profession. Det innebär att vara en del av något större som gagnar både individen och professionen som helhet. Dessutom blir man en del av den härliga kollegiala gemenskapen och har möjligheten att träffa både andra studenter och yrkesverksamma psykologer. Det finns bara fördelar. Jag har aldrig hört någon ångra sitt engagemang – tvärtom – många uttrycker att de önskar att de hade engagerat sig långt tidigare under utbildningen. Välkommen!

Här är alla som valdes in på Rådskonferensen den 25 maj 2024

  • Ordförande Studeranderådet: Johannah Juhlin, termin 6 vid Karolinska institutet
  • Vice ordförande Studeranderådet: Fredrik Nilsson, termin 10 vid Karolinska institutet
  • Ledamöter till Studeranderådet: Malva Bergvall, termin 8 vid Lunds universitet; Hanna Gruda, termin 4 vid Linnéuniversitetet (omval); Mattias Terwander Stintzing, termin 4 vid Karolinska institutet.
  • Studerandeledamot i förbundsstyrelsen (kompletteringsval): Nicola Pryke, termin 7 vid Stockholms universitet.

Läs mer om Psykologförbundets studentorganisation

Nyheter

”Att engagera sig fackligt som student ger en ovärderlig inblick i vår framtida profession”

2024-05-27

Kommande verksamhetsår kommer Studeranderådet att ledas av psykologstudenterna Johannah Juhlin oc...

Olivia Rosén vinner Lilla Psykologpriset 2024

2024-05-03

Olivia Rosén fick hela 22 nomineringar för sitt arbete med att ”minska stigma kring psykisk sjukd...

Så hanterar du som medlem varsel om konfliktåtgärder i kommuner och regioner

2024-04-26

Med anledning av Vårdförbundets lagda varsel i kommuner, regioner och Sobona bolag (HÖK/AB) är de...

Årets finalister till Lilla Psykologpriset klara

2024-04-24

Nu är 2024 års finalister till Lilla Psykologpriset utsedda! Stort grattis till Sergej Engström...

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...