2024-03-28

Nya avtal med SKR och Sobona

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.

– Vi har kommit överens om stort paket med förändringar och partsarbeten som bland annat syftar till att skapa bättre löneprocesser för akademiker i sektorn. Vårt tillsvidareavtal har stärkts genom tydligare skrivningar och en bättre struktur, säger Fredrik Engdahl, förhandlingschef på Psykologförbundet.

Satsning på arbetsmiljö och chefer

Parterna är överens om att fortsätta att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet med friskfaktorer. Överenskommelsen innebär också att man startar ett arbete med särskilt fokus på chefers arbetsmiljö för att de ska kunna ha en hållbar arbetsmiljö och klara sitt ledaruppdrag och kunna ta sitt arbetsmiljöuppdrag.

Det nya avtalet innebär också skärpta regler för att värdet av en överenskommelse om bortavtalad övertidsersättning ska framgå i individens anställningsavtal. Anställda som jobbar i dygnet-runt-verksamheter får stärka möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid. Det blir också tydligare att det är arbetsgivarens ansvar att medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs.

– Jag är mycket nöjd med att vi lyckats förstärka möjligheterna för individers villkor på flera olika sätt – till exempel när det gäller övertidsersättning och kompetensutveckling, säger Fredrik Engdahl.

Kompetensförsörjningen behöver lösas

AkademikerAlliansen menar att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. En arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn. Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska se över arbetstidsreglerna. Parterna ska också se över arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten.

Jag är särskilt glad för att vi har förhandlat lösningsfokuserat och med sikte på att fortsätta att stärka vårt tillsvidareavtal, säger Fredrik Engdahl.

Huvudsakliga punkter i AkademikerAlliansen och SKR:s överenskommelse

 • Stärkt arbetsmiljöarbete (friskfaktorer) via Suntarbetsliv och Välfärdens partsråd (VPR)
 • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö
 • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling när arbetsgivarens ansvar förtydligas
 • Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid
 • Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn
 • Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna
 • Partsgemensamt arbete för att se över arbetstidsreglerna i räddningstjänsten
 • Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning
 • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet
 • Fördelar och möjligheter i avtalet ska lyftas fram och göras kända lokalt
 • OB-tilläggen höjs motsvarande industrimärket

Läs mer om AkademikerAlliansen

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...