2024-04-03

Psykologyrket – ett framtidsyrke

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykologer förväntas öka, men med befolkningstillväxt och därmed ökat behov av psykologer bedöms efterfrågan att öka i samma takt eller ännu mer.

Saco har i rapporten ”Framtidsutsikter – Här finns jobben för akademiker år 2029” undersökt och gjort prognoser för drygt 60 högskoleyrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet. Rapporten visar att det råder brist på psykologer sedan en längre tid och att det är liten konkurrens om jobben i nästan hela landet. Utanför storstadsregioner och större centralorter är det ofta mycket svårt för arbetsgivare att rekrytera psykologer.

När det gäller PTP-tjänster (praktisk tjänstgöring för psykologer) visar rapporten att det i Stockholm råder stor konkurrens mellan arbetssökande och att det finns viss konkurrens i övriga storstäder och större centralorter. I övriga landet är det liten konkurrens om PTP-platser.

Rapporten tar också upp att en utmaning för samhället är den ökade psykiska ohälsan, vilket även kan leda till att behoven av utredningar och behandlingar kräver mer komplicerade insatser och därmed ökat behov av psykologisk kompetens och specialistutbildade psykologer, både i samhället i stort och i hälso- och sjukvården där arbetsgivare har stora behov av att kunna tillhandahålla en kvalitetssäker, patientsäker och effektiv vård för medborgarna.

På längre sikt än fem år kommer tillgången på psykologer att öka, enligt prognoser från SCB. Men med ökad befolkningstillväxt och ökade behov av hälso- och sjukvårdspersonal bedöms efterfrågan på psykologer öka i samma takt eller ännu mer.

Här kan du läsa rapporten: Framtidsutsikter – Här finns jobben för akademiker år 2029 

Nyheter

Psykologyrket – ett framtidsyrke

2024-04-03

Bristen på psykologer är stor, visar Sacos nya rapport ”Framtidsutsikter”. Tillgången på psykolog...

Nya avtal med SKR och Sobona

2024-03-28

Idag tecknade Psykologförbundet genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och...

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Nytt avsnitt av Psykologpodden – Livet med adhd och autism

2024-02-21

Hög skolfrånvaro, ofullständiga betyg, svårt att få och behålla jobb, utanförskap och psykisk...

Lilla Psykologpriset 2024 – dags att nominera

2024-02-15

Känner du en psykologstudent som under sin studietid har bidragit till att förbättra människors...