Psykologförbundet på plats i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby kommer Psykologförbundet medverka i flera panel- och rundabord-samtal. Syftet är att bidra med psykologprofessionens kunskaper samt föra ut för förbundet prioriterade frågor.

Den traditionella Almedals-veckan i Visby inleds tisdag den 27 juni och avslutas lördag den 1 juli. Under dessa dagar fylls ön av opinionsbildare, politiker, företrädare för olika professioner, kliniker, brukare, ideella organisationer, verksamhetschefer, medier och inte minst en intresserad allmänhet.

Panel- och rundabord-samtalen är många, utbudet stort. Från Psykologförbundet finns på plats Kristina Taylor, ordförande, och Isabel Khoure, 2:e vice ordförande. Under dagarna medverkar förbundet i flera panelsamtal samt en rad andra evenemang, däribland lanseringen av Ing-Marie Wieselgrens stiftelse för psykisk hälsa.

Första panelsamtalet för förbundet sker den 28 juni och har titeln ”Psykisk hälsa 2030 – om patienten och professionen får bestämma”. Med i panelen finns, utöver Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor, bland andra Anna Vikström, riksdagsledamot (S), Maria Larsson, ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen, Annika Lexén, 2:e vice ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter. Modererar gör Anki Sandberg, ordförande, Attention.

Dagen efter, på torsdagen den 29 juni, deltar Kristina Taylor i två samtal:  ”Hur ger vi bättre stöd till barn och unga med NPF?” och ”Fler resursskolor startas, vad kommer att krävas?”. Därutöver arrangerar Psifos, Psykologer i förskola och skola, med flera panelsamtalet: ”Framtidens elevhälsa, vad får den kosta?”.

Och för fikasugna medlemmar planerar Psykologförbundet på plats att på tisdagen 27 juni kl 16:00-17:00 bjuda på kaffe med tilltugg i trädgården på Västra Kyrkogatan 3A i Visby. 

 

Panelsamtalens datum och tider 

 

Onsdag 28 juni


”Psykisk hälsa 2030 - om patienten och professionen får bestämma”
Tid: Kl 13:00 till 13:50
Plats: Slottsterrassen 6, ”Läkartidningens lokal”
Arrangör: Vård och omsorg

Torsdag 29 juni

”Hur ger vi bättre stöd till barn och unga med NPF?”
Tid: 11:30-12:30
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, D22
Arrangör: Riksföreningen Attention

”Framtidens elevhälsa, vad får den kosta?”
Tid:11:30-12:30
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré, Cramérgatan 3, sal E35
Arrangör:Psifos, Psykologer i förskola och skola, Riksföreningen för skolsköterskor, Svenska skolläkarföreningen

”Fler resursskolor startas, vad kommer att krävas?”
Tid:14:30-15:15
Plats:E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré, Cramérgatan 3
Arrangör: Magelungen Utveckling