Förtroendevald

På sidorna under förtroendevald hittar du som är förtroendevald information och verktyg. Sveriges Psykologförbund bytte medlemssystem den 8 april 2019. Om du vill kontrollera att du är förtroendevald och vad för uppdrag du har logga in på min sida.

 

Handbok för privatanställda

Facklig handbok för förtroendevalda inom privat sektor har uppdaterats.

Handboken innehåller bland annat Sacoförbundens roll, den svenska modellen, en överblick av uppdrag och verktyg samt vägledning i hur man kan agera som förtroendevald.

Till handboken