Förtroendevald

På sidorna under Förtroendevald hittar du som är förtroendevald information och verktyg. Logga in på Min sida för att se de uppdrag du har.

 

 

Kontakta ombudsman

Den huvudsakliga kontaktvägen för lokalt fackliga förtroendevalda att komma i kontakt med en ombudsman är att skicka ett mail till radgivningen@psykologforbundet.se

För att snabbt kunna prioritera ert ärende så är vi tacksamma om ni på valfritt sätt markerar att mejlet kommer från er som förtroendevald. Det är också bra att bifoga eventuella handlingar som finns i ärendet så att vi snabbt kan sätta in sig i frågan. Den som är bäst lämpad av ombudsmännen återkommer så fort som möjligt till er och senast inom 24 timmar. Den som är bäst lämpad beror på olika faktorer som t ex den som haft kontakt tidigare i ett ärende eller i en fråga, den som har en speciell kompetens för frågan eller den som har utrymme att ta sig an frågan.

Är ärendet akut och ni inte har möjlighet att avvakta att vi tar kontakt med er inom 24 timmar kan ni ringa till någon av ombudsmännen – vi svarar givetvis om det inte är så att vi sitter upptagna med annat.

Telefonnummer till var och en av ombudsmännen:
Malin Semb Hennings 08-567 064 08
Fredrik Engdahl 08-567 064 05

Handbok för privatanställda

Facklig handbok för förtroendevalda inom privat sektor har uppdaterats.

Handboken innehåller bland annat Sacoförbundens roll, den svenska modellen, en överblick av uppdrag och verktyg samt vägledning i hur man kan agera som förtroendevald.

Till handboken