Organisation för studerande och kontakt

Regionala föreningar för studerande (RFS)

Förbundets medlemmar som studerar på psykologprogrammet ingår automatiskt i den regionala föreningen för studerande (RFS) på sin studieort. RFS har en styrelse som samordnar det studerandefackliga arbetet och består av två ledamöter på respektive ort, och två suppleanter för dessa.

RFS driver frågor kring utbildning och arbetsmarknad, arrangerar olika aktiviteter och föreläsningar, förmedlar facklig information till studenterna samt arbetar med kontaktskapande och nätverkande mellan studenter, yrkesverksamma psykologer och andra intressenter.

RFS styrelseledamöter på respektive ort arbetar även på central nivå med förbundsfrågor i studeranderådet (SR).

Studeranderådet (SR)

Studeranderådet (SR) består av två ledamöter från varje studieorts RFS, och två suppleanter för dessa, samt en ordförande och en biträdande ordförande. Här finns alltså ledamöter representerade från varje RFS.

SR bevakar psykologstudenternas intressen, driver frågor som rör utbildningen, samordnar verksamheten genom varje RFS och förbereder förbundsfrågor som ska behandlas centralt och arbetar dels på uppdrag av förbundsledningen. Ofta leder arbetet i SR till artiklar i Psykologtidningen och intressanta diskussioner förs regelbundet genom deras blogg.

Ytterligare två ledamöter i SR, och tre suppleanter för dessa, har uppdrag i förbundsstyrelsen (FS). På detta sätt sker ett kontinuerligt utbyte av kommunikation och information som är nödvändigt för att förbundsarbetet skall fungera optimalt.
 
 
 

Kontakt

Kontakta din lokala representant direkt eller maila till Studeranderådet

E-post: Studeranderadet@psykologforbundet.se

Studeranderepresentanter i Förbundsstyrelsen

Oskar Lorenzi Wall
E-post: lorentziwall@gmail.com

Emma Henning
E-post: emmahenning@hotmail.com