Utlandsutbildad psykolog

Endast en person med svensk legitimation eller den som genomgår PTP (praktisk tjänstgöring för psykologer) får arbeta som psykolog i Sverige i hälso- och sjukvården. Här har vi samlat information och länkar som kan vara till hjälp för dig som har en psykologutbildning från ett annat land.

Det är Socialstyrelsen som handlägger och beslutar om legitimation för psykologer. På Socialstyrelsens webbplats hittar du information på svenska och engelska om hur du behöver gå till väga för att få jobba som psykolog i Sverige.

Observera att de regler som tidigare gällt mellan de nordiska länderna med ett "automatiskt" erkännande av en legitimation från ett annat nordiskt land, har tagits bort. Om du har en  legitimation från ett annat nordiskt land och vill arbeta i Sverige gäller därför numer samma regler som inom övriga EU/EES (se nedan "Utbildad inom EU eller EES"). Du som redan har fått en svensk legitimation enligt de gamla reglerna berörs inte av detta.

Kompletteringsmedlem i Sveriges Psykologförbund

Du som ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen och har fått ett kompletteringsbesked kan bli kompletteringsmedlem i förbundet. Du omfattas då av samma medlemsförmåner och avgifter som en PTP-psykolog.