Föreningar & nätverk

Som medlem i Sveriges Psykologförbund har du möjlighet att bli medlem i någon av de nationella föreningar som utgörs av psykologer inom ett specifikt verksamhetsområde. Dessutom finns ett HBTQ-nätverk och Nätverk för primärvårdspsykologer.

Genom ditt medlemskap blir du även medlem i en lokal psykologförening som är en sammanslutning för anställda medlemmar med samma arbetsgivare, och som ansvarar för förbundets lokala verksamhet. Om det inte finns en lokal förening på din ort är du välkommen att kontakta förbundet centralt.

Dessa forum är en viktig del av vår organisation där du som medlem ges chans att bidra, engagera dig i och utveckla professionen.