Ansökan om basbidrag

Ansökan om basbidrag

Nedan bifogar ni följande dokument:
- årsmötesprotokoll,
- verksamhetsberättelse
- ekonomisk redovisning 

Finns inte dessa underlag går det bra att skriva en kort redovisning av verksamheten 2020 och bifoga istället.