Föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer

• Är du psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi?
• Är du psykolog och företagare?
• Är du psykolog och intresserad av organisationspsykologi?

Nu har den nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer fått en ny styrelse. 

Vi tackar avgående medlemmar för fantastiskt arbete och välkomnar våra nya Brita Helleberg och Felicia Grosin till styrelsen. 

Du kan läsa mer om medlemmarna i styrelsen på medlemssidorna och där kan du också ta del av protokollet från årsmötet.

Vill du bli medlem, vara med och påverka innehållet i verksamheten eller bara hålla dig informerad? Vi kommer att anordna spännande seminarier, föredrag och annat du som medlem kan vara intresserad av.

Till oss kan du även vända dig med idéer och tankar som rör detta yrkesområde. Det tar vi tacksamt emot. Har du frågor eller behöver hjälp med något så bidrar vi gärna som diskussionspartner i den mån vi kan.

Tema Ledarskap

- att arbeta med team utifrån tre olika perspektiv

Nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer bjöd in till en spännande eftermiddag den 22 november i Stockholm. Föreläsningarna filmades och nu kan du ta del av intressant forskning kring temat ledarskap.

Tema team!

- att arbeta med team utifrån tre olika perspektiv

Nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer bjöd in till en spännande eftermiddag den 23 november i Stockholm. Föreläsningarna filmades och nu kan du ta del av intressant forskning och praktiska exempel på hur du som psykolog kan arbeta med teamutveckling utifrån olika perspektiv.

Kontakt