Nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer

Föreningen verkar för utformning och utveckling av psykologens roll inom fältet arbets- och organisationspsykologi. Föreningens målsättning är även att stötta och utveckla de medlemmar som arbetar konsultativt, antingen som anställda eller som egna företagare.

Föreningens målsättning är att verka för att:

 1. professionalismen förstärks i den meningen att den som tillämpar psykologisk kunskap eller metodik måste omgärdas av samhällelig tillsyn och etiska regler;
 2. stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen;
 3. stimulera till kontakt mellan medlemmarna;
 4. den psykologiska kunskapen görs tillgänglig i organisationer och i vårt samhälle;
 5. såsom förbundsstyrelsens beredningsorgan på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor;
 6. på uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund; därutöver verka för de ändamål för yrkesföreningar presenterade i Sveriges Psykologförbunds stadgar, § 12.

Strategiska punkter som föreningen arbetar primärt med

 • Sprida Arbets- och Organisations psykologisk kunskap
 • Stimulera till kontakt mellan medarbetare
 • Professionsstärkande arbete

Vad föreningen har gjort

 • Webbinarieserier med aktuella områden inom Arbets- och Organisationspsykologi
 • Nätverksträffar mellan medlemmar
 • Konferenser och paneldebatter med olika teman t.ex. team, ledarskap och rekrytering
 • Bokmässa

Föreningen är stolta medlemmar i EAWOP - European Association of Work and Organizational Psychology

Vill du bli medlem?

Ansök om medlemskap här

Vill du veta mer?

Gå med i vår grupp på Facebook: Arbets- och organisationspsykologer | Facebook

Följ oss gärna på LinkedIn: Nationella föreningen för Arbets- och Organisationspsykologer | LinkedIn