Sveriges Geropsykologers Förening

Sveriges Geropsykologers Förening (Geropsykologerna) utformar och utvecklar det geropsykologiska forsknings- och verksamhetsområdet.

Föreningen arbetar för att äldre personer skall erbjudas kvalificerade insatser i samband med utredning/diagnostik och konsultation/behandling samt att vård och äldreomsorg skall utvecklas med utgångspunkt från gero-psykologisk kunskap om äldres egna resurser, önskemål och förutsättningar. 

Kraven från nya generationer av äldre kommer att föra med sig ökad efterfrågan på kvalificerade psykologinsatser.

De kunskaper som idag finns om åldrandet och åldersrelaterade förändringar måste komma fler till nytta. Geropsykologerna har här en viktig och växande uppgift.

Broschyr: Sveriges Geropsykologers förening

Önskar du få kontakt med en geropsykolog? Maila till kontakt@geropsykolog.se