Kulturmöten i vården

 - En introduktion till kulturell psykologi och psykiatri

Sveries kliniska psykologer (SKPF) anordnar studiedagar på temat Kulturmöten i vården

Läs mer här