Sveriges kliniska psykologers förening

Sveriges kliniska psykologers förening (SKPF) vänder sig till kliniska psykologer inom skilda verksamhetsområden. Vi arbetar inom flera intressanta och betydelsefulla områden.

Evidensbaserad praktik (EBPP) vilket inom psykologin innebär en integrering av bästa tillgängliga forskningsevidens och klinisk erfarenhet i den kontext som utgörs av klienters karakteristika, deras kultur och deras preferenser. Syftet med EBPP är att verka för effektiv psykologisk praktik oavsett teoriinriktning. Klinisk expertis används för att integrera bästa tillgängliga forskningsbaserade kunskap med kliniska data in den kontext som utgörs av klienters karakteristika och preferenser. Föreningen har i egen regi hållit workshops gällande EBPP på de flesta av landets psykologprogram.

Sveriges kliniska psykologer vill verka för en PTP-tjänstgöring som förbereder den legitimerade psykologen på bästa sätt genom praktik inom olika verksamhetsområden. Vi engagerar oss också i utformandet av förbundets specialistordning.

Föreningen besvarar remisser från Sveriges Psykologförbund samt andra organisationer och myndigheter. Vi deltar i debatten rörande frågor som är viktiga för psykologkåren. Vi verkar även för att öka tillgången till psykologisk bedömning och behandling inom hälso- och sjukvården.

Föreningen anordnar varje år för subventionerat pris intressanta föreläsningsdagar för dess medlemmar. Tidigare dagar har bland annat handlat om placebo-effekter, kulturmöten inom vården och handledning inom psykologiskt arbete.

Välkommen att bli medlem i SKPF!

17 kr/månaden för leg psykolog och ptp-psykolog
9 kr/månaden för psykologstudent

Kulturmöten i vården

 - En introduktion till kulturell psykologi och psykiatri

Sveries kliniska psykologer (SKPF) anordnar studiedagar på temat Kulturmöten i vården

Läs mer här