Seniorpsykologerna

Seniorpsykologer i Sveriges psykologförbund vill påverka utformning och utveckling av psykologens roll som senior.

Seniorpsykologerna värnar om seniorernas yrkesidentitet. I föreningen samlas vitt skilda yrkes- och kunskapsområden som ger ökad bredd och nya dimensioner åt seniorlivet. Samtidigt glöms inte de sociala kontakterna mellan medlemmarna bort.

 

Nyskrivet om psykologernas, psykologins och förbundets historia 

20 seniorpsykologer
berättar om sin tid i yrket

Föreningen Seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund har initierat ett projekt där pensionerade psykologer beskriver sitt arbetsliv.

De olika berättelserna speglar förutsättningarna för psykologarbete under andra hälften av 1900-talet, hur samhälleliga förändringar och idéer har påverkat yrkesrollen och hur psykologerna själva har format sina arbetsuppgifter.

Berättelserna utgör personliga dokument över hågkomsterna.

Här finns alla de unika berättelserna


Seniorpsykologernas uppgift är att:


•      Skapa kontakt mellan medlemmar liksom med yrkesverksamma kollegor
•      Verka för att medlemmarnas kunskaper och erfarenhet tas till vara
•      Verka för att medlemmarna fortsatt får möjlighet att följa utvecklingen inom psykologyrket
•      På uppdrag av förbundsstyrelsen genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor 

Sammankomster

sker vid två till fyra träffar per termin i Södra, Västra, Östra och Norra regionerna. Träffarna är av social, kulturell eller professionell natur.