Seniorpsykologerna

Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund vill påverka utformning och utveckling av psykologens roll som senior.

Seniorpsykologerna värnar om seniorernas yrkesidentitet. I föreningen samlas vitt skilda yrkes- och kunskapsområden som ger ökad bredd och nya dimensioner åt seniorlivet. Samtidigt glöms inte de sociala kontakterna mellan medlemmarna bort. 

Seniorpsykologernas uppgift är att:

  • Skapa kontakt mellan medlemmar liksom med yrkesverksamma kollegor
  • Verka för att medlemmarnas kunskaper och erfarenhet tas till vara
  • Verka för att medlemmarna fortsatt får möjlighet att följa utvecklingen inom psykologyrket
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor


Seniorpsykologerna fyller 25 år!


Seniorpsykologerna firar sina 25 år som förening med att ge ut ett jubileumsnummer av tidningen SeniorPsykologen.

Tidningen kan du ladda ner den via denna länk.

Trevlig läsning, önskar redaktionen!


 

Nyskrivet om psykologernas, psykologins och förbundets historia:

20 seniorpsykologer berättar om sin tid i yrket

Föreningen Seniorpsykologer inom Sveriges Psykologförbund har initierat ett projekt där pensionerade psykologer beskriver sitt arbetsliv.

De olika berättelserna speglar förutsättningarna för psykologarbete under andra hälften av 1900-talet, hur samhälleliga förändringar och idéer har påverkat yrkesrollen och hur psykologerna själva har format sina arbetsuppgifter.

Berättelserna utgör personliga dokument över hågkomsterna.


 

Regionala sammankomster och olika aktiviteter
Vanligen hålls i regionerna två till fyra träffar per termin. Träffarna är av social, kulturell eller professionell natur och utformas av medlemmarna i de nuvarande fem regionerna Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. Varje region har en programkommitté som du kan kontakta med förslag och frågor. För att kontakta programkommittén i din region hittar du kontaktuppgifter till medlemsansvariga nedan och till övriga i programkommittén i senaste numret av vår tidning SeniorPsykologen.

SeniorPsykologen ges ibland ut som papperstidning annars som elektronisk tidning som mejlas ut till dig som är medlem. SeniorPsykologen kan också läsas på skärm eller kan laddas ner från hemsidan i PDF-format (se längre ned på hemsidan). Tveka inte att kontakta programkommittén eller någon i föreningens styrelse med förslag och frågor.  

Medlemsansvariga

Region Umeå
Carina Folkesson
carinafolkesson49@gmail.com
Mobil: 070-3478867

Region Uppsala
Gunilla Eriksson
erigun57@gmail.com
Mobil: 076-241 24 49

Region Stockholm
Margreth Reiniusson
margreth.reiniusson@gmail.com
Mobil: 076-165 34 00

Region Lund
Lars Ahlin
lars.ahlin3@icloud.com
Mobil: 073-065 38 80

 

Styrelse