Den nationella yrkesföreningen för ANDTS

(alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel)

Den nationella yrkesföreningen för ANDTS psykologer bildades år 2020, och bygger på ett nätverk som funnits under cirka tio år. 

Föreningen riktar sig till psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, ANDTS området. 

Föreningen kommer att arbeta för att:

  • Stärka och utveckla det psykologiska perspektivet inom hela spektrumet av ANDTS området - från hälsofrämjande insatser, prevention och till behandling
  • Stärka yrkesidentiteten och skapa kontaktnät för psykologer som arbetar med ANDTS
  • Fungera som en brygga mellan klinik och forskning inom ANDTS
  • Sprida kunskap om ANDTS

Kontakt med föreningen: