Bli medlem

Ondinarie medlemsavgift: 240 kr/år (20 kr/mån) för leg psykologer samt PTP-psykologer 
Reducerad medlemsavgift: 120 kr/år (10 kr/mån) för studenter vid psykologprogrammen samt pensionerade psykologer