Styrelse

Vi strävar efter att få en fördelning med ledamöter från hela Sverige

Ordförande:
Sara Wallhed Finn, Stockholm. Sara arbetar klinisk och forskar. Hon har sedan 10 år arbetat vid Beroendecentrum, Riddargatan, i Stockholm och är forskaranknyten till Karolinska institutet. Hon utbildar också personal, framförallt inom primärvården och företagshälsovården, i olika behandlingsinsatser vid alkoholberoende. Hennes kliniska forskning fokuserar på olika interventioner vid alkoholberoende.  Hon fick nyligen Systembolagets juniorpris för sin forskningsinsats. Sara har medverkat i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för beroendevården, på uppdrag av Socialstyrelsen. 

Kassör:
Från Östra Sverige/Stockholm: Kristina Sundkvist: Kristina har i drygt 10 år arbetat med skadligt bruk i arbetslivet, med utredning/behandling av klienter samt med stöd åt chefer i rehabiliteringsärenden. Hon var under flera års tid ansvarig för det externa nätverket på Alna Sverige, med psykologer och psykoterapeuter runt om i landet. Kristina arbetar även som forskare, med fokus på både alkohol(prevention) i arbetslivet och på spelberoende.  

Sekreterare:
Från Västra Sverige/Göteborg: Jessica Mattson: Jessica arbetar på Mottagning för spelberoende och skärmhälsa på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det är en regional mottagning med fokus på spelberoende (hasardspelsyndrom) och datorspelsberoende (internet gaming disorder). Innan dess har hon arbetat på Beroendecentrum i Stockholm. Jessica kommer att påbörja specialistutbildning till våren.

Ledamöter: 
Från Norra Sverige: 
Anna-Maria Kevnell, adjungerad styrelseledamot för region norr. Anna-Maria Kevnell, Primärvården Umeå. Legitimerad psykolog sedan 2008. Arbetar sedan 2017 på Alkohol-och drogmottagningen i Umeå med behandling av patienter med beroendeproblematik samt på en hälsocentral. Har tidigare arbetat på BUP och som skolpsykolog. Specialistutbildning pågående.

Från Mellersta Sverige: 
Katrin Svensson, Örebro Beroendecentrum. Katrin Svensson, Beroendecentrum i Örebro: Katrin arbetar sedan 2018 på Beroendecentrum i Örebro, främst mot NP-teamet med utredningar och individuell behandling. Relativt ny på beroendeområdet men har arbetat inom allmänpsykiatri i dryga 10 år och har påbörjat specialistutbildning inom klinisk vuxenpsykologi.

Från Södra Sverige: 
Moa Minischetti  i Malmö: Som klinisk chef på Alna Sverige AB så har Moa ansvarat för att Alnas nationella nätverk av psykologer och psykoterapeuter erbjuder enhetliga och beprövade kliniska insatser med fokus på beroendeproblematik, skadligt bruk och riskbruk. Som verksam psykolog har hon själv också arbetat med utredning och behandling inom beroendevård, psykiatri och arbetsrehabilitering sedan 2007.

Suppleanter: 
Från Västra Sverige/Göteborg:
Emma Jacobsson. Emma har sedan 2013 arbetat på verksamhet Beroende på Sahlgrenska i Göteborg, främst med patientgruppen Kvinnor med substansberoende och annan psykiatrisk samsjuklighet. De senaste åren har hon arbetat i funktionen på psykologiskt ledningsansvar med fokus på utveckling av psykologiskt och psykosocialt behandlingsutbud samt utvärdering. Hon är specialist i klinisk psykologi.

Från Östra Sverige/Stockholm:
Nitya Jayaram Lindström