Styrelse

Vi strävar efter att få en fördelning med ledamöter från hela Sverige

Ordförande:

Sara Wallhed Finn, Stockholm. Sara arbetar klinisk och forskar. Hon har sedan 10 år arbetat vid Beroendecentrum, Riddargatan, i Stockholm och är forskaranknyten till Karolinska institutet. Hon utbildar också personal, framförallt inom primärvården och företagshälsovården, i olika behandlingsinsatser vid alkoholberoende. Hennes kliniska forskning fokuserar på olika interventioner vid alkoholberoende.  Hon fick nyligen Systembolagets juniorpris för sin forskningsinsats. Sara har medverkat i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för beroendevården, på uppdrag av Socialstyrelsen. 

Kassör:

Från Östra Sverige/Stockholm: Kristina Sundkvist: Kristina har i drygt 10 år arbetat med skadligt bruk i arbetslivet, med utredning/behandling av klienter samt med stöd åt chefer i rehabiliteringsärenden. Hon var under flera års tid ansvarig för det externa nätverket på Alna Sverige, med psykologer och psykoterapeuter runt om i landet. Kristina arbetar även som forskare, med fokus på både alkohol(prevention) i arbetslivet och på spelberoende.  

Ledamöter: 

Från Västra Sverige/Göteborg:

Jessica Mattson: Jessica arbetar på Mottagning för spelberoende och skärmhälsa på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det är en regional mottagning med fokus på spelberoende (hasardspelsyndrom) och datorspelsberoende (internet gaming disorder). Innan dess har hon arbetat på Beroendecentrum i Stockholm. Jessica kommer att påbörja specialistutbildning till våren.

Från Norra Sverige: 

Mikael Pettersson vid beroendekliniken i Umeå: Arbetar sedan 3 år på Dubbeldiagnosmottagningen, Psykiatriska kliniken Umeå Region Västerbotten Beroendepsykiatrisk mottagning. Arbetar primärt med individuell samtalsbehandling, och håller även i gruppbehandling samt en mindre del som utredande psykolog för patienter som har en Dubbeldiagnosproblematik. Har tidigare även arbetat som psykolog på Beroendecentrum Malmö (alkohol- och läkemedel), och Alkohol- och Drogmottagningen som är en erbjudande verksamhet på primärvårdsnivå.

Från Mellersta Sverige: 

Katrin Svensson, Örebro Beroendecentrum. Katrin Svensson, Beroendecentrum i Örebro: Katrin arbetar sedan 2018 på Beroendecentrum i Örebro, främst mot NP-teamet med utredningar och individuell behandling. Relativt ny på beroendeområdet men har arbetat inom allmänpsykiatri i dryga 10 år och har påbörjat specialistutbildning inom klinisk vuxenpsykologi.

Från Södra Sverige:

Moa Minischetti  i Malmö: Som klinisk chef på Alna Sverige AB så har Moa ansvarat för att Alnas nationella nätverk av psykologer och psykoterapeuter erbjuder enhetliga och beprövade kliniska insatser med fokus på beroendeproblematik, skadligt bruk och riskbruk. Som verksam psykolog har hon själv också arbetat med utredning och behandling inom beroendevård, psykiatri och arbetsrehabilitering sedan 2007.