Nationell förening för Digitala Psykologer

Om föreningen

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde för både oss själva och som kår, samt de klienter, patienter och kundgrupper vi hjälper. Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Nationell förening för Digitala psykologer är tänkt att vara en mötesplats för psykologer som använder och integrerar digital teknik i sin arbetsvardag. 

Syftet med föreningen är att:

  • Skapa ett sammanhang för de psykologer som i sin arbetsvardag arbetar med digital teknik
  • Skapa en gruppering som kan lyfta frågor gällande digital psykologi, inom förbundet, till andra yrkesgrupper och till allmänheten
  • Skapa ett sammanhang där de som är nyfikna och intresserade av hur digital teknik kan tillföra något i deras arbetsvardag kan inspireras, ta del av information och få tips om hjälpmedel
  • Diskutera etiska och professionsspecifika utmaningar som kan uppstå när digital teknik används inom ramarna för psykologrollen
  • Stötta psykologer i de frågeställningar som kan uppstå gällande exempelvis yrkesroll och egen utveckling, när digital teknik bli en allt större del av yrkesvardagen

Föreningen är främst till för att diskutera de digitala lösningar som används gentemot klient/patient/kund/brukare, och inte den teknik som mest är till för interna processer som exempelvis digitala kalendrar, journalsystem och lönesystem.

Olika typer av aktiviteter för gruppen kan vara regionala och nationella föreningsträffar, informationsutbyte genom digitala kanaler, workshops och seminarier i aktuella ämnen, samt utformande av informationsmaterial för spridning inom föreningen, förbundet och utanför förbundet. Sammankomster kan ske genom fysiska träffar eller på distans via exempelvis telefon, video eller chattgrupper.


Välkommen till höstens nätverksdag! 

Fredagen den 24 november, kl 09.00-15.00, är det dags för årets nätverksdag.

Varmt välkommen till ett program med mängder av intressanta psykologer och teman inom digital psykologi. Vi börjar dagen med att höra om hur vi kan förutse och förhindra misslyckad behandling. Efter det får vi lyssna till företaget Modigo och hur de arbetar med digitalisera utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Efter lunch möter vi Alva Labs som kommer att berätta om deras arbete med digital rekrytering. Vi avslutar dagen med att diskutera ett högaktuellt ämne, artificiell intelligens, om risker och möjligheter och hur vi kan tillämpa AI inom olika områden.

Eventet är gratis för nätverkets medlemmar och hålls digitalt via Zoom.


Agenda 

Kl 9.00-9.30 Introduktion till dagen
Kristofer Vernmark berättar om ombildningen till nationell förening. 

Digitala psykologer och om vilka aktiviteter som pågår i föreningen just nu samt ger en introduktion till dagen. Digitala psykologer är en nationell förening inom Psykologförbundet. Föreningen har idag fler än 400 medlemmar, vilket gör oss till en av de största föreningarna i psykologförbundet. Vi har dessutom en FB-grupp med över 1500 medlemmar. Utifrån det intresse som finns, vilka aktiviteter bör prioriteras under 2024 och hur ser vi till att medlemsnyttan blir hög? Gör din röst hörd och påverka det framtida innehållet och arbetet i nätverket! Under detta pass delar vi in oss i mindre grupper och samlar in önskningar och synpunkter på nätverkets fortsatta arbete.

Kl 09.30-10.30 Adaptiv behandling för förutse och förhindra misslyckad behandling 
Erik Forsell kommer att berätta om hur vi tidigt kan identifiera patienter med hög risk för att inte dra nytta av behandlingen och hur vi kan rikta insatser för att förhindra misslyckade behandlingar. 

Erik är legitimerad psykolog och medicine doktor i klinisk neurovetenskap. Sedan 2020 arbetar han som utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatri på Psykiatri Sydväst i Huddinge. 

Kl 10.30-10.45 Paus 

Kl 10.45-11.45 Digital utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionsvariationer, Modigo 
Linda S Ekstrand är leg psykolog och verksamhetsutvecklare på Modigo som erbjuder digital utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionsvariationer. Linda kommer att berätta om Modigos digitaliseringsarbete av utredningar och behandlingar. 

 

 

Kl 11.45-12.45 Lunch 

Kl 12.45-13.45 Digital och datadriven rekrytering, Alva Labs 
Kajsa Asplund är utbildad psykolog och fil.dr i företagsekonomi. Hennes forskning vid Handelshögskolan i Stockholm fokuserar på effekterna av talent management på medarbetares motivation, självbild och lojalitet. Kajsa arbetar bland annat på Alva Labs med digital och datadriven rekrytering. 

 

Kl 13.45-14.00 Break 

Kl 14.00-14.45 Diskussion om AI
Vi avslutar dagen med att diskutera ett högaktuellt ämne, artificiell intelligens, om risker och möjligheter och hur vi kan tillämpa AI inom olika områden. Vi använder breakout rooms med teman för diskussion. 

Kl 14.45-15.00 Avrundning och utvärdering

 


 

 

Workshop med Victor Ladele, UNICEF innovation 26 oktober kl 12.00-13.00

Den 26e oktober ordnar vi ett digitalt lunchevent ihop med Nätverket för global psykisk hälsa där Victor Ladele, Mental Health Innovation Lead på UNICEF, berättar mer om UNICEFs internationella innovationsportfolio där 80% av innovationerna är digitala. Det kommer även finnas möjlighet till diskussion och frågor. Victor kommer även berätta om möjligheter till att engagera sig i UNICEFs innovationsarbete framöver.