Nationell förening för Primärvårdspsykologer

Föreningen för primärvårdspsykologer är en plattform för erfarenhetsutbyte och stöd mellan psykologkollegor i primärvården i hela landet och en referensgrupp till förbundets centrala arbete med primärvårdsfrågor!

Primärvården i Sverige står inför en stor utmaning utifrån den ökande psykiska ohälsan i samhället. Studier visar på att 20-40 procent av de patienter som söker primärvård lider av psykisk ohälsa i någon form. Primärvården är på många håll inte utformad för att möta detta behov. Precis som Psykologförbundets undersökningar visar, varierar psykologbemanningen stort mellan olika delar av landet.

Vi vet att psykologer är en viktig nyckel i arbetet med att bedöma och behandla psykisk ohälsa och att god kunskap och erfarenhet nu skapas på många håll som är väl värd att dela nationellt. Psykologer är även en ny och växande profession i primärvården, kollegialt stöd är därför viktigt. Föreningen är också en ovärderlig erfarenhetsbas i Psykologförbundets arbete med primärvårdsfrågor.

Hösten 2017 anordnades den första nationella nätverksträffen i samarbete med Umeå universitet. Verkligt givande dagar som bl a resulterade i en fritt nedladdningsbar antologi för inspiration till fortsatt utveckling! 2018 års nätverksträff var minst lika intensiv, arrangerades i Linköping och hade temat Framtidens primärvård. Vår ambition är att fortsätta arrangera relevanta mötesplatser för primärvårdspsykologer, samla och sprida erfarenheter för att stärka utvecklingen i Sveriges primärvård! 

Varmt välkommen att registrera dig till föreningen här

 


Styrelsen
för Nationell förening för Primärvårdspsykologer:
Ordförande: Sofia.EithunRonning@capio.se
Sekreterare: sofia.lu@privat.regionuppsala.se
Kassör:  sofia.carlin@skane.se
Suppleant: linda.bjornberg@regionorebrolan.se
Suppleant: Maja Grönberg