Sveriges psykologers HBTQ-nätverk

Syftet med nätverket är att öka kunskapen om HBTQ-frågor och främja ett normkritiskt förhållningssätt inom Sveriges psykologkår, samt skapa en arena för utbytande av kunskap och erfarenheter hos psykologer med intresse för HBTQ-frågor och sexologi. Därigenom vill nätverket bidra till ett likvärdigt bemötande av klienter, patienter och kollegor med olika sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet. Nätverket vill även utgöra en politisk kraft för att förbättra psykisk hälsa, säkerställa likvärdiga livsbetingelser, ge tillgång till vård på lika villkor och medverka till att psykologisk kunskap används för att förbättra livsvillkoren för HBTQ-personer.

Kontakt Sveriges psykologers HBTQ-nätverk

Maria Kindstedt

E-post: hbtqpsykologi@gmail.com