Nätverks- och kompetensdagar för primärvårdspsykologer

Nätverks- och kompetensdagar för primärvårdspsykologer i Örebro 25-26 mars skjuts upp

Pga covid-19 har institutionsledningen vid Örebro universitet beslutat att ställa in alla arrangemang för mer än 100 deltagare med omedelbar verkan. Det gör att Nätverks- och kompetensdagar för primärvårdspsykologer som samarrangeras med universitetet skjuts upp. Är du anmäld kommer mer information via e-post.


 Nationella nätverks- och kompetensdagar för primärvårdspsykologer arrangeras nu i samarbete med Örebro universitet 25 – 26 mars 2020!

Tid: 25/3 kl 09.00 - 26/3 kl 16.00

Tema: Komplexitet i primärvård – så kan psykologen göra skillnad

Lokal: Campus Örebro universitet

Dags för ny kraftsamling med varandra inför utvecklandet av framtidens goda och nära vård! Dagarna kommer ge möjlighet till ny aktuell kunskap, där Örebro universitet med dess hälsopsykologiska forskning kommer ge viktiga inspel. Vi kommer har viktiga diskussioner om psykologens roll i den komplexa primärvården, och nätverka med drivna kollegor från norr till söder!

Pris:

1250:- för medlemmar i nätverket
1750:- för psykologer som inte är medlemmar

I priset ingår festmiddag på Örebro slott! 

Vi använder Tranås resebyrå för konferensbokningen. På bokningssidan kan du också ange om du vill ha hjälp med bokning av hotell till rabatterat pris och/eller resa. För hotell gäller sista bokningsdag 20 februari, så anmäl dig senast detta datum om du vill ha hjälp med rabatterad hotellbokning. Sista anmälningsdag till konferensen är 29 februari! OBS! Nattågen från norr stannar i Örebro, så utmärkta tågförbindelser finns från hela Sverige!

Medverkande:

Steven Linton

Psykolog, psykoterapeut och seniorprofessor i psykologi med en lång akademisk karriär. Fokusområden har varit inom paraplyområdena hälsopsykologi och klinisk psykologi, med särskilt fokus på tidig identifiering av riskfaktorer för ohälsa och förebyggande insatser.

Linnéa Engman

Psykolog och doktorand i psykologi med intresse för sexuell hälsa och underlivssmärta. Dessutom en uppskattad lärare i kvantitativ forskningsmetod.

Elin Ekholm

Psykolog och doktorand i psykologi med intresse för sexuell hälsa och underlivssmärta. Elin har därtill specifik kompetens omkring psykologiska faktorer inblandade i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Katja Boersma

Psykolog och professor i psykologi. Katja har under sin akademiska karriär ägnat sig åt hälsopsykologiska frågeställningar, framför allt inom smärtområdet. Katja har utformat nya, spännande interventioner för personer med smärta, och håller för närvarande på att undersöka opiatbruk i relation till psykologiska mekanismer.

Sara Edlund

Psykolog och disputerad universitetsadjunkt i psykologi. Sara har vigt sin akademiska karriär åt professionell kommunikation och samtalsmetod, med ett särskilt intresse för validering.

Johan Carstens-Söderstrand

Psykolog och disputerad universitetsadjunkt i psykologi. Johan har bland annat experimentellt utforskat effekten av validerande kommunikation, och undervisar inom området arbetspsykologi.

Hugo Hesser

Psykolog och professor i klinisk psykologi. Hugo har expertis inom hälsopsykologi och klinisk psykologi. Forskningsfokus inom tinnitus, Irritable Bowel Syndrome, smärta, spelberoende och ilska. Hugo är därtill en skicklig forskningsmetodolog.

Mer om Hugo hittar du här och här.

Martin Björklind

Psykolog och professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund. Martin är en erfaren psykolog med lång yrkesverksamhet från vuxenpsykiatrin. Arbetar idag som professionsstrateg på Sveriges Psykologförbund, vilket innefattar att vara sakkunnig på innehållet i psykologyrket och psykologin som vetenskap i en politisk organisation. Rollen innebär att kunna förstå, ge råd och flytta fram positionerna för psykologer och blivande psykologer, både under utbildning, vid anställning och i forskning. Martin är särskilt intresserad av att arbeta med psykologernas specialistroll, gärna med fokus på att skapa ny förståelse, att utveckla, att förändra.

Maria Eriksson

Psykolog och doktorand i allmänmedicin. Maria arbetar på Capio Vårdcentral Hovås i Västra Götalands Region och är med i styrgruppen för Nätverket för primärvårdspsykologer samt i arbetsgruppen för Primärvårdskvalitet, Sveriges Kommuner och Regioner.

Mattias Myrälf

Psykolog med examen från Uppsala Universitet. Jobbar till vardags som psykolog och verksamhetsutvecklare i landstinget i Uppsala och vid sidan av detta även som konsult i det egna företaget Myrälf konsultation. Mattias är för många känd för sitt engagemang inom psykologi och primärvårdens utveckling gällande psykisk hälsa. Han är en flitigt anlitad föreläsare, handledare och verksamhetsutvecklare. Mattias är också delaktig i den välarbetade sidan www.kbtiprimarvarden.se.

Helena Björkman

Psykolog, handledare och legitimerad psykoterapeut. Jobbar sedan 2006 inom Närhälsan på vårdcentral i västra Götaland. Helena är utbildad i Transaktionsanalys (TA), KBT terapeut, certifierad EMDR terapeut och handleder kollegor inom primärvården i EMDR. Hon har jobbat med EMDR sedan 2007 på vårdcentralen och kommer att berätta om sina goda erfarenheter om detta.


 

Varmt varmt välkomna, vi hoppas verkligen vi ses i Örebro!