Nätverks- och kompetensdagar för primärvårdspsykologer

i samarbete med Linköpings universitet

Tema: Framtidens primärvård
Tid: 6 november kl 09:00 till 7:e november 16:00
Plats: Kårhuset Linköping
Pris: 1250 kr (för icke-medlem i Psykologförbundet och Nätverket 1750 kr)
Sista anmälningsdatum: 15 oktober

Aktuella programpunkter

 

TISDAG 6 NOVEMBER

Vi börjar klockan 9.00 med fika och registrering. Kl 10.00 hälsas alla välkomna av Sveriges Psykologförbunds nätverk för primärvårdspsykologer och representanter från Linköpings universitet.

Därefter lyssnar vi till några goda exempel med integrerat arbete på vårdcentral; Lambohovs vårdcentral och Cityhälsan Norrköping

Sara Wallén, som vann lilla psykologipriset, berättar om ” Möjligheter och begränsningar med digital kognitiv screening på vårdcentraler”

Lina Anderhell från Kry, ger en bild av ” Framtidens psykologi - en digitalisering av terapirummet?”

Förmiddagen avslutas med Niklas Almén ”Intervention och mätning av återhämtningsprocesser.”

Lunch

Eftermiddagen inleds med att Ing-Marie Wieselgren, projektchef för SKLs Uppdrag psykisk hälsa talar om ”Psykisk ohälsa, vår stora utmaning”.

Isabel Nellde berättar utifrån sin uppsats om etisk stress hos primärvårdspsykologer

Nicola Silberleitner och Anneli Farnsworth von Cederwald om ”Att arbeta processbaserat inom integrerad beteendehälsa”

Eva-Lena Lindström, glesbygdspsykologi i ett svenskt perspektiv

Dagens avslutas med att Daniel Västfjäll presenterar delar av sin forskning om beslutsprocesser och beslutsfattande

På kvällen samlas vi för en gemensam middag.

 

ONSDAG 7 NOVEMBER 

Några olika aspekter av att utveckla primärvården tas fram av Malin André ”Primärvårdskvalitet, något för psykologer?”.

Emma Wikelloch Elinor Shad berättar om ”rollen som PLA”.

Mikael Heimann om ”Psykologiska perspektiv på små barn och skärmtid”

Anna Nergårdh, regeringen samordnare av primärvården, berättar om”God och nära vård - En primärvårdsreform”

Paneldebatt om framtidens primärvård

Lunch

Sara Finn Wallhed ”Ny avhandling om alkoholberoende: behandling i primärvård.”

Pär Björkdahl och Annalena Pejok om ”Psykologers roll vid sjukskrivning”

Maria Schillaci och Poa Samuelberg, om senaste forskningen kring barn och trauma, Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum (LIU) och Elinor Shad Psykologiguiden Ung pratar på temat ungas psykiska hälsa. 

Lisa Sävås från Psykologpartners om” Hjälp till flyktingar med mycket vårdsökande
- grupp med tvärprofessionell stöttning”

Vi avslutar dagen runt kl 16.00.

 

Här kan du anmäla dig!