Psykolog i primärvård – inspiration för fortsatt utveckling

Primärvårdspsykologin som kunskapsfält växer. Det pågår en snabb utveckling av behandlingsformat för att möta det vårdbehov för psykisk ohälsa som dagens primärvårdspatienter har. Den relativt nya men starkt växande gruppen primärvårdspsykologer har en nyckelfunktion i processen. Här kan du läsa om olika aktuella vinklar på primärvårdspsykologi som praktiskt kan inspirera till fortsatt utveckling.
Vid nätverksträffen 2017 i Umeå kom deltagare från hela landet och kunskaps-­ och erfarenhetsutbytet blev intensivt. För att fånga upp dessa berättelser för vidare spridning har vi samlat dem i en antologi.