Nätverk Coachande psykologer

Nätverket Coachande psykologer är en samlingspunkt för psykologer som arbetar med och/eller är intresserade av coachning och erbjuder en möjlighet till fortbildning och erfarenhetsutbyte samt värdefulla kontakter med kollegor såväl i Sverige som utomlands. Nätverket har även som uppgift att tydliggöra psykologins roll inom coachning och kunna erbjuda ett alternativ dit klienter och klientorganisationer ska kunna vända sig för att få kontakt med professionella coacher som arbetar utifrån vetenskaplig psykologisk grund.

Nätverket arrangerar nätverksträffar och seminarier i syfte att erbjuda fortbildning och erfarenhetsutbyte inom området psykologisk coachning. Som medlem får du även information om konferenser och vidareutbildningar genom nätverkets kontakter i motsvarande sammanslutningar i utlandet, exempelvis Danska Psykologförbundets ”Selskab for Evidensbaseret Coaching”, Brittiska psykologförbundets ”Special Group in Coaching Psychology” och ”Intl. Society for Coaching Psychology” med säte i England. Medlem i föreningen får också ett ”associate membership” i Intl. Society for Coaching Psychology.  

Nätverkets styrelse

Per-Olof Eriksson, ordförande

Annika Martinsson

Zandra Christiansen

Johan Ginyard


Vill du bli medlem?
Kontakt: info@coachandepsykologer.se