Nätverk Digitala psykologer

Psykologer i Sverige har en enorm möjlighet att använda och integrera digitala lösningar som skapar mervärde för både oss själva och som kår, samt de klienter, patienter och kundgrupper vi hjälper. Redan nu finns det goda exempel på hur digital teknik kan utveckla och förändra sättet psykologer arbetar. Internetbaserade behandlingsprogram och VR-lösningar för psykisk ohälsa, psykologisk behandling via video, automatiserad bedömning baserad på AI-algoritmer, digitala testplattformar, och appar skapade för att öka psykisk hälsa i den större populationen, är exempel på sådana områden.

Nätverket för Digitala psykologer är tänkt att vara en mötesplats för psykologer som använder och integrerar digital teknik i sin arbetsvardag. 

Syftet med nätverket är att:

  • Skapa ett sammanhang för de psykologer som i sin arbetsvardag arbetar med digital teknik
  • Skapa en gruppering som kan lyfta frågor gällande digital psykologi, inom förbundet, till andra yrkesgrupper och till allmänheten
  • Skapa ett sammanhang där de som är nyfikna och intresserade av hur digital teknik kan tillföra något i deras arbetsvardag kan inspireras, ta del av information och få tips om hjälpmedel
  • Diskutera etiska och professionsspecifika utmaningar som kan uppstå när digital teknik används inom ramarna för psykologrollen
  • Stötta psykologer i de frågeställningar som kan uppstå gällande exempelvis yrkesroll och egen utveckling, när digital teknik bli en allt större del av yrkesvardagen

Nätverket är främst till för att diskutera de digitala lösningar som används gentemot klient/patient/kund/brukare, och inte den teknik som mest är till för interna processer som exempelvis digitala kalendrar, journalsystem och lönesystem.

Olika typer av aktiviteter för gruppen kan vara regionala och nationella nätverksträffar, informationsutbyte genom digitala kanaler, workshops och seminarier i aktuella ämnen, samt utformande av informationsmaterial för spridning inom nätverket, förbundet och utanför förbundet. Sammankomster kan ske genom fysiska träffar eller på distans via exempelvis telefon, video eller chattgrupper.

Vad händer just nu?

 

Nätverksdag 25 november

Vi bjuder in till digital nätverksdag via Zoom onsdag den 25 november. Under dagen bjuds på tre intressanta föreläsningar och möjlighet att delta i workshops kring högaktuella ämnen inom digital psykologi. 

 


 

 

Styrgruppen för nätverket Digitala psykologer
Kristofer Vernmark
, Leg psykolog/fil dr, Psykologpartners W&W
Gref Ria Kvarnlöf, Leg. psykolog/specialist i arbets- och organisationspsykologi, Arbetsförmedlingen
Niels Eék, filosofie licentiat och specialist i klinisk psykologi, ePsykiatrienheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sofia Djusberg, Leg psykolog, Region Jämtland Härjedalen
Jesper Enander, Leg psykolog/fil dr, KRY
Emma Sjöström, Leg psykolog, Psykologpartners

Kontaktperson
Kristofer Vernmark 
kvernmark@gmail.com